Collectief pensioen voor altijd?

Pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde voor lange termijn

De meeste werkgevers dragen bij aan de pensioenopbouw van hun werknemers. Dit wordt door veel mensen gewaardeerd als secundaire arbeidsvoorwaarde, hoewel opvallend is dat tijdens een sollicitatieprocedure vrijwel niemand zich in de daadwerkelijke pensioenregeling verdiept.

Als je niet bent gebonden aan een CAO, dan kun je als werkgever een collectief pensioen afsluiten. Daarmee denk je als werkgever voor lange termijn het pensioen te hebben geregeld.

Maar ... niets is minder waar. Vanwege wijzigingen vanuit de overheid die door de pensioenverzekeraar moeten worden doorgevoerd kan een pensioencontract door de pensioenverzekeraar worden opgezegd. Sterker nog, vanaf 2015 worden alle pensioencontracten naar verwachting opgezegd en krijgen de betreffende werkgevers een nieuw voorstel. Artikel HR Praktijk.

Dat daar geen verbeteringen voor de werknemers in zitten, kun je op voorhand al verwachten in het huidige economische klimaat en is zelfs de kop van het artikel waar hierboven naar wordt verwezen. De contracten worden wel transparant, waardoor je duidelijk in beeld krijgt wat de kosten zijn en wat er uiteindelijk aan premie in de ‘pensioenpot’ wordt gestort.

Pensioenverzekeraar zegt collectief pensioencontract op

Het is te verwachten dat veel werkgevers die niet gebonden zijn aan een CAO en zelf een collectief pensioencontract hebben, de komende tijd worden geconfronteerd met een opzegging vanuit de pensioenverzekeraar. In mijn praktijk heb ik dit onlangs meegemaakt. Uiteraard komt de pensioenverzekeraar met een nieuw voorstel, met de daarbij behorende administratiekosten. Er moet een contract worden omgezet en dat kost geld. Driemaal raden wie dat mag betalen? Juist, de werkgever. En het nieuwe voorstel kent een net wat ongunstiger kostenstructuur, evenals net ongunstiger voorwaarden of minder garantierendement. Ongunstiger voor de werknemer. Maar gelukkig is alles wel transparant. Verder wordt er van de werkgever verwacht dat dit netjes met de werknemers wordt besproken en administratief wordt verwerkt. Als werkgever en als werknemer zit je hier uiteraard helemaal niet op te wachten.

Navraag bij het ondernemersloket van de AFM levert op dat het opzeggen door de verzekeraar en aanbieden van een nieuw voorstel met minder goede voorwaarden en meer kosten voor werkgever en werknemer niet strijdig is met de wet- en regelgeving.

Natuurlijk ben je als werkgever vrij om het aanbod al dan niet te accepteren. En uiteraard is er vast wel iets te onderhandelen. Of je stapt over naar de concurrent, met alle administratieve rompslomp die dat met zich meebrengt. En dit ga je als werkgever ook niet snel doen zonder een adviestraject met een goede adviseur te doorlopen.

Dus? Met de wetenschap dat je dit als werkgever waarschijnlijk eens per 5 jaar gaat overkomen, komt de vraag naar boven of er ook alternatieven zijn.

Is er een alternatief?

Jazeker. Je kan helemaal afzien van het collectieve pensioencontract en je personeel adviseren te gaan banksparen. Dit heeft wat voeten in de aarde, maar het kan zeker de moeite waard zijn hiernaar te kijken. Vooral bij niet al te grote organisaties in het MKB, zonder CAO, met veel hoogopgeleide medewerkers kan het interessant zijn dit alternatief te overwegen.

Uiteraard moeten al je werknemers het daar mee eens zijn en de eventuele partners ook wanneer er sprake is van een pensioencontract inclusief een nabestaandenpensioen. Als er nu sprake is van een werkgeversbijdrage, is het logisch dat je dan ook  iets anders gaat aanbieden. Dit kan door de bijdrage bruto uit te keren. Werknemers kunnen dan via banksparen voortaan zelf hun pensioen opbouwen. Daarnaast is het aan te bevelen dat werknemers zelf een overlijdensrisicoverzekering (levensverzekering) afsluiten. Belangrijk is in ieder geval een heldere communicatie naar alle betrokkenen. Zet de voor- en nadelen op een rij, geef bedenktijd en geef mensen de tijd en mogelijkheid met een eigen adviseur hierover van gedachten te wisselen. Verder is het van belang dat de gemaakte afspraken goed schriftelijk worden vastgelegd en dat zowel werknemer als werkgever goed op de hoogte zijn van alle fiscale en financiële consequenties.

Wat is het resultaat?

De werknemers hebben meer flexibiliteit om aangepast aan de eigen persoonlijke situatie pensioen op te bouwen en al dan niet zelf een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In de praktijk blijkt er door een lagere kostenstructuur meer geld beschikbaar te zijn om te sparen voor het pensioen. Voor de werkgever is het voordeel dat er geen contracten meer kunnen worden opgezegd. Geen aanpassingen meer met alle administratieve lasten en communicatie die dit met zich meebrengt.

Nog geen collectief pensioencontract?

Heb je als werkgever nog geen collectief pensioencontract, maar overweeg je dit af te gaan sluiten? Dan is het zeker zinvol om eerst heel goed te bekijken en vervolgens te bespreken met je werknemers of een bruto bijdrage om mee te gaan banksparen een goed alternatief is.

Meer informatie

Voor meer informatie over de voor- en nadelen van een collectief pensioencontract versus banksparen en advies over het te doorlopen traject om een collectief pensioencontract te beëindigen, kun je uiteraard bij Bloei terecht.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met: Karin Gombert.7 Okt 2013


Waardeer het artikel Collectief Pensioen voor altijd?Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl