ANPR-camera's op de openbare weg door de Belastingdienst niet in overeenstemming met de privacy-waarborg van art. 8 EVRM

A-G Niessen is van mening dat het plaatsen van ANPR-camera's op de openbare weg door de Belastingdienst niet in overeenstemming is met de privacy-waarborg van art. 8 EVRM. Het vastleggen van gegevens van alle passerende weggebruikers kwalificeert volgens de A-G namelijk als een verboden systematische wijze van gegevensverwerking.

Belanghebbende, de heer X, rijdt vanaf 2009 in een auto die door zijn werkgever ter beschikking is gesteld. Op verzoek van X heeft de inspecteur de beschikking 'Verklaring geen privégebruik' auto afgegeven. Hierin staat dat X heeft verklaard per jaar niet meer dan 500 km's privé te zullen rijden. In 2012 moet X een vragenformulier invullen en een km-administratie overleggen. Volgens de inspecteur voldoet deze administratie niet aan de wettelijke eisen omdat de auto is gesignaleerd op locaties die daar niet mee overeenkomen. De signaleringen zijn afkomstig van politiecamera's met Automatic Number Plate Recognition (ANPR), die de gegevens rechtstreeks doorsturen naar de Belastingdienst. In geschil zijn de naheffingsaanslagen loonheffingen over 2010, 2011 en 2012. Rechtbank Den Haag stelt de inspecteur in het gelijk. Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur gebruik mag maken van de informatie die is vergaard met behulp van de ANPR-camera's. Het verzamelen en gebruiken van de gegevens past namelijk binnen de algemene wettelijke taak die de Belastingdienst heeft. X gaat in cassatie.

Advocaat-Generaal Niessen is van mening dat het plaatsen van ANPR-camera's op de openbare weg door de Belastingdienst niet in overeenstemming is met de privacy-waarborg van art. 8 EVRM. Het vastleggen van gegevens van alle passerende weggebruikers kwalificeert volgens de A-G namelijk als een verboden systematische wijze van gegevensverwerking (zie EHRM 25 september 2001, nr. 44787/98, PG & HJ, NJ 2003/48, 670). Deze inbreuk op de privacy is alleen toegestaan als dit bij wet is geregeld en de gevolgen van de wet moeten voor de betrokkenen in een bepaalde mate voorzienbaar zijn. Art. 11 AWR regelt slechts dat de inspecteur is bevoegd tot het opleggen van de aanslag met de gegevens die hem ter beschikking staan. Uit niets blijkt dat de inspecteur hieraan ook (systematische) controlebevoegdheden kan ontlenen. Zowel het vastleggen als het gebruik van de gegevens is niet redelijkerwijs voorzienbaar voor de betrokkenen. De A-G concludeert daarom tot gegrondverklaring van het beroep van X.29 Aug 2016


Waardeer het artikel ANPR-camera's op de openbare weg door de Belastingdienst niet in overeenstemming is met de privacy-waarborg van art. 8 EVRMStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl