Belastingplannen 2013

18 September 2013 Prinsjesdag: de belastingplannen voor 2013 zijn gepresenteerd. In dit artikel een kort en bondig overzicht.

Fiscale en overige maatregelen

 • Nieuwe hypotheken: vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar worden afgelost; anders is de rente niet aftrekbaar. Dit geldt ook voor ophogingen van een oude hypotheek. Gekoppelde spaar- en verzekeringsprodukten zijn niet langer vrijgesteld.
 • Oude hypotheken: rente op "oude" leningen (afgesloten vóór 1 januari 2013) blijft aftrekbaar; de hieraan gekoppelde "oude" spaar- en verzekeringsprodukten blijven onder het oude regime vallen.
 • Dubbele hypotheeklasten: dubbele hypotheekrenteaftrek voor de oude en de nieuwe woning blijft in 2013 bestaan.
 • Verhuurdersheffing: verhuurders van meer dan 10 huurwoningen worden belast met een verhuurdersheffing.
 • Woon- / werkverkeer: vergoeding van woon- / werkverkeer met de eigen auto of openbaar vervoer wordt belast.
 • Auto van de zaak: bijtelling privégebruik bij meer dan 500 km per jaar; woon- / werkverkeer telt als privékilometers.
 • Vermindering van de administratieve lasten: diversen regelingen worden eenvoudiger of worden afgeschaft.
 • Overdrachtsbelasting: bij doorverkoop van een woning binnen 36 maanden geldt een vermindering van de overdrachtsbelasting over het aankoopbedrag (de termijn was reeds tijdelijk verhoogd van 6 naar 12 maanden).
 • Werkkostenregeling: deze regeling wordt uitgebreid; werkgevers mogen een hoger bedrag aan werkkosten onbelast vergoeden.
 • Bestuurdersbeloningen: buitenlandse bestuurders van Nederlandse vennootschappen worden in Nederland belastingplichtig.
 • Betalingsuitstel: voor ondernemers wordt het uitstelbeleid versoepeld en vereenvoudigd.
 • Inkomstenbelasting: het tarief in de 1e schijf wordt verhoogd met 3,80%.
 • Pensioen in eigen beheer: ondernemers krijgen de mogelijkheid om pensioentekorten in eigen beheer af te stempelen.

We gaan dit allemaal voelen in onze "knip". Een deel van de maatregelen zal wellicht weer worden aangepast door het aanstaande nieuwe kabinet; vraag is of ze hun plannen ook kunnen waarmaken, afwachten dus.

Nadere informatie volgt, zodra deze beschikbaar is.20 Sep 2012Waardeer het artikel Belastingplan 2013

Belastingplan 2013 rating_text 10 / 10 rating_points 1 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl