DGA en echtscheiding

In mijn praktijk adviseren wij regelmatig de DGA (directeur - grootaandeelhouder) bij een echtscheiding. De belangrijkste discussiepunten zijn:

  1. waarde van de aandelen;
  2. persoonlijke goodwill of niet;
  3. stille reserves en goodwill;
  4. commerciële waarde pensioen en afstorten pensioen;
  5. latentie op de aandelen.

Gemeenschap van goederen, echtscheiding en DGA

Bij een gemeenschap van goederen vallen de aandelen in de huwelijksgemeenschap. Dit kan anders zijn als de aandelen zijn verkregen via een schenking of vererving waarbij een uitsluitingsclausule is gebruikt. Beide echtelieden zijn voor 50% eigenaar. Bij de verdeling spelen de redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol. Meestal worden de aandelen toebedeeld aan de DGA. Deze moet dan wel een vergoeding betalen aan zijn ex-echtgenoot. Als de termijn tussen echtscheiding en de verdeling minder dan 2 jaar duurt, kan de verdeling geruisloos (belastingvrij) plaatsvinden. Er kan wel worden gekozen voor afrekening, dit op grond van artikel 4.38 lid 1 Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Dit kan soms voordelig zijn, bijvoorbeeld als er nog aanmerkelijkbelangverliezen zijn of als de DGA zijn aandelen eerdaags wil vervreemden. De belastinglatentie en goodwill zijn veelal de grootste discussiepunten. Er zijn advocaten die stellen dat de latentie 25% bedraagt, dit lijkt in de praktijk niet houdbaar.

Huwelijkse voorwaarden, echtscheiding en DGA

Afhankelijk van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden zal er moeten worden afgerekend met de ex-echtgenoot. De belangrijkste vormen zijn:

  1. Koude uitsluiting: er bestaat geen enkele huwelijksgoederengemeenschap tussen de echtgenoten. Elke echtgenoot heeft zijn eigen vermogen. Voor de DGA zal dit betekenen dat het vermogen in de B.V. buiten de verdeling zal blijven. Het salaris en de winst zullen wel invloed hebben op de alimentatieplicht.
  2. Finaal verrekenbeding: er bestaat geen huwelijksgoederengemeenschap tussen de echtgenoten. De huwelijkse voorwaarden kan echter een bepaling bevatten dat bij echtscheiding moet worden afgerekend alsof er wel een huwelijksgemeenschap zou zijn. Bij een dergelijke bepaling krijgt de DGA een schuld aan zijn ex-partner. De aandelen gaan wel naar de DGA.
  3. Periodiek verrekenbeding: er bestaat wederom geen huwelijksgoederengemeenschap tussen de echtgenoten. De echtgenoten komen echter wel overeen dat er periodiek (bijvoorbeeld eens per jaar) een verrekening zal plaatsvinden van het overschot van het inkomen. In de praktijk wordt dit vaak vergeten. Meestal wordt ook een vervaltermijn overeengekomen. Het gevolg hiervan is dat het recht op verrekening na een aantal jaren komt te vervallen, zodat bij echtscheiding slechts een beperkt aantal jaren moet worden verrekend. Een verrekenbeding ziet niet alleen op het bespaarde inkomen maar meestal ook op de vermogensvermeerdering die het gevolg is van het beleggen van het bespaarde inkomen (dus het inkomen dat in het bedrijf is gebleven). Gevolg van vorenstaande is dan dat de waardestijging van de B.V. in het verrekenbeding moet worden betrokken.

Advisering ex-echtgenoot van de DGA bij echtscheiding

In mijn praktijk adviseren wij regelmatig de ex-echtgenoot, zijnde niet de DGA. Vrijwel maandelijks wordt hierover geadviseerd en wordt er gediscusseerd over de latentie, alimentatiegrondslag, het pensioen en de waarde van de aandelen. Een uitgebreid onderzoek naar de cijfers binnen de B.V. is meestal zeer nuttig.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact opnemen met onderstaande adviseur3 Mei 2012Waardeer het artikel DGA en echtscheiding

DGA en echtscheiding rating_text 9.4 / 10 rating_points 8 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl