Echtscheiding en eigen woning

Hieronder gaan wij nader in op de fiscale problematiek rondom de scheiding in combinatie met de eigen woning.

Eigen woning bij echtscheiding

Indien gehuwden duurzaam gescheiden gaan leven waarbij nog geen verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend (“scheiding van tafel en bed” is een voltooide scheiding die via de rechter is afgewikkeld), kan er fiscaal een probleem ontstaan. Zij blijven namelijk fiscaal partner, ondanks dat zij duurzaam gescheiden gaan leven (derhalve nog geen ‘gewezen partner’).

Indien één van de partijen uit de woning vertrekt, dan betekent dit in beginsel dat het geen eigen woning meer betreft en er derhalve geen recht meer bestaat op hypotheekrenteaftrek. Gelukkig is geregeld dat voor de 24-maandenregeling (woning blijft 24 maanden eigen woning en derhalve renteaftrek, indien de gewezen partner deze woning als hoofdverblijf heeft) onder gewezen partner ook wordt begrepen de partner van wie men duurzaam gescheiden leeft.

Tevens dient goed te worden gekeken naar de betalingen van de hypotheekrente. Om de hypotheekrenteaftrek te kunnen claimen, dient dit fiscaal op de juiste wijze te worden vormgegeven. In beginsel dient iedere partij zijn eigen deel van de hypotheekrente te voldoen. Indien de aftrek bij één van de partijen terecht dient te komen, zal dit op de juiste fiscale wijze dienen te worden vastgelegd.

Zoals hierboven kort uiteen is gezet, kunnen er complexe situaties ontstaan indien u gaat scheiden. Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met onderstaande adviseur.15 Mei 2013


Waardeer het artikel Echtscheiding en eigen woningStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl