Echtscheiding en eigen woning vanaf 2011

Fiscaal partnerschap vanaf 2011

Vanaf 1 januari 2011 is het fiscaal partnerbegrip gewijzigd. Hierdoor kunnen problemen ontstaan voor mensen die gaan scheiden. Vanaf 2011 eindigt een fiscaal huwelijk op de datum van de scheiding, of eerder als de (duurzame) samenleving wordt beëindigd. Als u dus niet meer op hetzelfde adres staat inschreven en het verzoek tot echtscheiding is ingediend, bent u geen fiscaal partner meer. Een veel voorkomend misverstand is dat “scheiding van tafel en bed” hetzelfde is als “duurzaam gescheiden gaan leven”. Dit is niet zo, “scheiding van tafel en bed” is een voltooide scheiding die via de rechter is afgewikkeld.

Eigen woning bij echtscheiding

Indien gehuwden duurzaam gescheiden gaan leven waarbij nog geen verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend, kan er fiscaal een probleem ontstaan. Ondanks het feit dat de partners duurzaam gescheiden gaan leven, blijven zij namelijk fiscaal partner.

Indien beiden een (gekochte) eigen woning hebben, dan zou nog maar één woning als “eigen woning” in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 kwalificeren. Gelukkig is geregeld dat onder de 24-maandenregeling (woning blijft 24 maanden eigen woning, en derhalve renteaftrek, indien de gewezen partner deze woning als hoofdverblijf heeft) onder gewezen partner ook wordt begrepen de partner van wie men duurzaam gescheiden leeft.

Daarnaast is geregeld dat de duurzaam gescheiden levende echtgenoot ook voor de toepassing van artikel 3.111 lid 8 Wet IB 2001 (partners mogen maar één hoofdverblijf hebben) niet als partner wordt aangemerkt.

Zoals hierboven uiteen is gezet, kunnen er complexe situaties ontstaan indien u gaat scheiden. In deze situatie is het goed om fiscaal advies in te winnen. Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen onderstaande adviseur.3 Mei 2012


Waardeer het artikel Echtscheiding en eigen woning vanaf 2011

Echtscheiding en eigen woning vanaf 2011 rating_text 9.2 / 10 rating_points 6 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl