Echtscheiding ondernemer

Ruim 30% van de huwelijken eindigt via een echtscheiding. Voor de wet is elke echtscheiding gelijk. Een echtscheiding van een ondernemer of DGA is vaak complexer, omdat zijn / haar inkomen per jaar kan verschillen en de waarde van de onderneming geen vaststaande grootheid is. Dit is een bron van slepende procedures en een hoop gezeur. In onze praktijk worden wij regelmatig door advocaten, ondernemers of diens ex-partners gevraagd om te adviseren bij de omvang van de alimentatie, waarde van de onderneming, verdeling van het pensioen en natuurlijk het vaststellen van de draagkracht van de ondernemer (wat kan hij / zij betalen?).

Vanuit de kant van de ex-partner (niet-ondernemer) worden wij regelmatig door advocaten benaderd om te kijken of er met de winsten is geschoven en in welke mate winsten moeten worden meegenomen.

De alimentatie wordt berekend op grond van de zogenaamde TREMA-normen. Deze bieden echter voor de ondernemer niet veel duidelijkheid. Een uitgebreid jurisprudentieonderzoek kan wenselijk zijn en voor de DGA is het verstandig om de jaarrekening - bij het actueel worden van de echtscheiding - door een fiscaal jurist te laten beoordelen. Voor de ex-partner is het verstandig om te kijken of de jaarrekening een juist beeld geeft van de feiten.

Wat speelt er bij een ondernemer?

  • Wat gebeurt er met de eenmanszaak of aandelen in de B.V.?
  • Hoe moet de alimentatie van de ondernemer of DGA worden berekend?
  • Wat is de onderneming waard en wie gaat dit bepalen?
  • Hoeveel winst moet worden meegenomen voor de alimentatieberekening?
  • Hoe wordt omgegaan met een dalende / stijgende winst in de toekomst?
  • Kan een deel van de alimentatie op de onderneming worden afgewenteld, bijvoorbeeld via een dienstbetrekking van de ex-partner?
  • Moet het dividend respectievelijk de algemene reserve binnen een B.V. worden meegenomen of niet?
  • Kunnen winsten naar boven of beneden worden bijgesteld?
  • Zijn er huwelijkse voorwaarden en kunnen hieraan rechten worden ontleend?
  • Moet pensioen in eigen beheer worden afgestort?

Regel zaken tijdens het huwelijk

De ondernemer of DGA kan het beste tijdens het huwelijk de zaken goed regelen. Dit kan bijvoorbeeld door de huwelijkse voorwaarden eens onder de loep te nemen en tevens duidelijke afspraken te maken over de manier waarop alimentatie zou moeten worden berekend. Wellicht dat er ook afspraken kunnen worden gemaakt over het (deels) afstorten van het pensioen in eigen beheer. Als uw huwelijk er nu goed voorstaat, regel dan nu de mogelijke gevolgen van een scheiding. Dit voorkomt veel gezeur en discussies in de toekomst.3 Mei 2012


Waardeer het artikel Echtscheiding ondernemer

Echtscheiding ondernemer rating_text 9 / 10 rating_points 1 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl