Deelnemerschapslening

De deelnemerschapslening is een lening in juridische zin door een Nederlandse moedervennootschap aan een buitenlandse dochtervennootschap, waarbij een deelnemingsverhouding aanwezig is.

Samenvatting deelnemerschapslening

Voor Nederlandse fiscale doeleinden zijn de voorwaarden bij deze lening zodanig, dat de lening niet als geldlening maar als een kapitaalstorting moet worden beschouwd. Consequentie van deze deelnemerschapslening is dat de ontvangen rente voor de moedervennootschap als deelnemingsdividend wordt aangemerkt en de aflossingen als een terugbetaling van kapitaal. De ontvangen rente zal derhalve niet in de heffing worden betrokken.        

Voor buitenlandse fiscale doeleinden fungeert de kapitaalverstrekking als een lening, op grond waarvan de rentelast ten grondslag van het fiscale resultaat kan worden gebracht.

Gevolg is dus dat in het buitenland een aftrekpost wordt gecreëerd, terwijl de daarmee corresponderende bate in Nederland niet wordt belast (double dip). De deelnemerschapslening werkt alleen met bepaalde landen.

Voorbeeld

 

  

NL B.V. verstrekt een lening aan de buitenlandse vennootschap welke onder dusdanige voorwaarden wordt aangegaan, dat deze voor Nederlandse begrippen wordt aangemerkt als een deelnemerschapslening.

Voorwaarden deelnemerschapslening

De voorwaarden voor een deelnemerschapslening zijn:

  • Rentevergoeding is vrijwel geheel afhankelijk van de winst van de buitenlandse  vennootschap en wordt daadwerkelijk voldaan.
  • De schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuldeisers, en
  • Er is geen looptijd van de lening overeengekomen of een looptijd van meer dan 50 jaar.

Fiscale consequenties deelnemerschapslening

De rentevergoeding die de buitenlandse vennootschap betaalt is bij de moedervennootschap onbelast, aangezien de lening in Nederland als kapitaalstorting wordt gezien en derhalve de rente wordt gekwalificeerd als deelnemingsdividend.

Rentevergoeding die wordt betaald is in het buitenland aftrekbaar (verlaging van de belastinggrondslag) indien zij aldaar geen bepaling kennen die de lening aanmerkt als kapitaalstorting.

Overwegingen deelnemerschapslening

·       Er kunnen renteaftrekbeperkingen gelden bij het aangaan van leningen. Dit dient goed te worden beoordeeld.
·       De deelnemingsvrijstelling dient wel van toepassing te zijn wil bovengenoemd voordeel behaald worden.

Om gebruik te maken van de fiscale voordelen van een deelnemerschapslening zal het een en ander op de juiste wijze moeten worden vormgegeven. Schakel hiervoor altijd een fiscaal jurist in.23 Mrt 2012


Waardeer het artikel Deelnemerschapslening

Deelnemerschapslening rating_text 9.6 / 10 rating_points 27 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl