Fiscale eenheid BTW verbreken door certificering aandelen

Wanneer fiscale eenheid voor de BTW?

Wanneer je in een structuur met vennootschappen (of andere lichamen) te maken hebt met financiële, organisatorische en economische verwevenheid, dan is er in principe sprake van een fiscale eenheid voor de BTW. Hiervan is sprake indien de ene vennootschap meer dan de helft van de aandelen heeft in een andere, onder dezelfde leiding valt en de één suplementair aan de ander is dan wel dezelfde markt bewerkt.

Door de fiscale eenheid worden twee of meer vennootschappen voor de BTW als één geheel gezien. Voordeel is dat er over de onderlinge transacties geen BTW verschuldigd is. Nadeel is echter dat elk lid van de fiscale eenheid aansprakelijk is voor de BTW-schuld van de groep.

De fiscus kan pas een beroep doen op de fiscale eenheid als zij daartoe een beschikking heeft afgegeven. Een belastingplichtige kan er al een beroep op doen als zij aan de voornoemde voorwaarden voldoet.

Voorkomen fiscale eenheid  

Als er in een werkmaatschappij BTW-risico's worden gelopen of grote bedragen aan BTW omgaan, zit men niet te wachten op de aansprakelijkheid voor de BTW in de holding. Men probeert dan te voorkomen dat er een fiscale eenheid kan worden geconstateerd. In de praktijk gebeurt dit vaak door het tussenplaatsen van een stichting administratiekantoor (STAK). Doordat de stichting de aandelen houdt en de holding slechts de certificaten van aandelen, wordt in principe niet meer voldaan aan het vereiste van financiële verwevenheid (bezit van de meerderheid van de aandelen).

Uit de uitspraak van de Hoge Raad van 31 januari 2014, nr. 12/0134, blijkt dat het tussenplaatsen van een STAK niet automatisch de oplossing is. De stichting krijgt het stemrecht op de aandelen en de oorspronkelijke aandeelhouder behoudt de economische rechten (winstuitdelingen). Als het bestuur (en dus de leiding) van de stichting uit dezelfde personen bestaat als het bestuur van de onderliggende vennootschappen, dan wordt er door de STAK heen gekeken en blijft de fiscale eenheid voor de BTW gewoon in stand, en daarmee dus ook de aansprakelijkheid voor de gehele BTW-schuld van de groep.2 Mei 2014


Waardeer het artikel Geen verbreking fiscale eenheid BTW door certificering aandelenStel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl