Het leed dat box 3 heet!

Het lijkt zo mooi, slechts 1,2% belasting betalen over uw box 3 vermogen. Echter, de realiteit is dat er veelal een hogere heffing plaatsvindt dan deze 1,2% (zie voorbeeld hieronder). En dan zijn we er nog niet. Hoe hoger het vermogen in box 3, hoe hoger de eventuele AWBZ-bijdrage en hoe lager de eventuele te ontvangen toeslagen.

In dit artikel proberen we het leed voor de vermogende Nederlanders enigszins te verzachten.

Box 3-heffing

Zoals hierboven weergegeven betaalt u 1,2% vermogensrendementsheffing over het saldo op 1 januari van elk jaar (box 3-heffing).
De eerstkomende jaren zal de spaarrente niet stijgen en de inflatie wel, tenminste dat zijn de verwachtingen. U kunt overwegen om een B.V. op te richten en vervolgens uw spaargeld in deze B.V. onder te brengen. De B.V. hoeft alleen maar vennootschapsbelasting (20% over de eerste € 200.000 winst) te betalen over de daadwerkelijk genoten rendementen.

Voorbeeld
Stel, u heeft € 500.000 op uw spaarrekening staan tegen 2%. U moet in box 3 in totaal € 6.000 belasting betalen (1,2% van € 500.000). Op een rendement van 2% van € 500.000 = € 10.000 moet u dus € 6.000 belasting betalen, dit is 60%. Netto opbrengst € 4.000.

Als u dit geld op kapitaal in de B.V. stort, dan moet de B.V. 20% vennootschapsbelasting betalen over het rendement. Stel dat u bijvoorbeeld € 500.000 aan spaargeld als kapitaal in de B.V. stort. Bij een spaarrente van 2% levert dat een rendement van € 10.000 op, derhalve moet u € 2.000 aan vennootschapsbelasting betalen. Mocht u de € 8.000 als dividend uitkeren, levert dit u netto € 6.000 op.

In box 3 is uw netto opbrengst € 4.000, in de B.V. is dit rendement € 6.000. Via een eenvoudige route kunt u dus per jaar € 2.000 verdienen.

Nadeel: Indien u voor bovenstaande structurering een B.V. op moet richten, dan brengt dat kosten met zich mee (zoals jaarrekening, aangifte VPB, etc.). Deze kosten bedragen ongeveer € 750 per jaar.

Voordeel: U kunt de verschuldigde dividendbelasting (box 2) uitstellen door het dividend later uit te keren. Wellicht dat u via de bedrijfsopvolgingsfaciliteit of via een emigratie de heffing definitief kunt voorkomen.

Besparen AWBZ-bijdrage / verhogen toeslagen

Wanneer u uw vermogen kunt verlagen, zal dit tot gevolg hebben dat u een hoger bedrag aan toeslagen kunt ontvangen en uw eigen bijdrage AWBZ lager wordt vastgesteld.

Voor de toeslagen over 2013 wordt er gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2013. Voor de eigen bijdrage aan het verpleegtehuis wordt er gekeken naar uw vermogen per 1 januari 2011 (mogelijkheid bestaat om de peildatum te wijzigen). 

De eerstvolgende peildatum is 1 januari 2014, handelen in 2013 is derhalve verstandig.

Mogelijkheden

De belangrijkste oplossingen om uw vermogen te verlagen zijn:

  1. Wanneer u voornemens bent een grote privé-uitgave te doen, doe deze dan in 2013.
  2. Betaal uw belastingen / schulden / hypotheek in 2013 (of los deze af).
  3. Stort, indien mogelijk, een extra bedrag op uw kapitaalverzekering, belegging, spaarrekening, welke is gekoppeld aan uw hypotheek.
  4. Betaal uw hypotheekrente voor de eerste 6 maanden van 2014 in het vooruit.
  5. Laat het geld in uw B.V. of onderneming staan.
  6. Stort uw vermogen in een B.V.
  7. Sluit een lijfrente of bankspaarlijfrente af (mits u jonger bent dan 65 jaar en een pensioentekort heeft).
  8. Schenk geld aan de kinderen (€ 5.000 belastingvrij) of kleinkinderen (€ 2.000 belastingvrij). Soms mag u eenmalig meer storten (zelfs € 51.000 per kind). Soms is meer schenken ook interessant, de heffing is dan 10% of 20%.
  9. Betaal het erfdeel van uw kinderen eerder uit (speelt bij langstlevendetestamenten en vruchtgebruiktestamenten).
  10. Vraag om een wijziging van het peiljaar (voor de bijdrage AWBZ) indien u één van bovenstaande mogelijkheden heeft uitgevoerd.

Conclusie

Zoals hetgeen hiervoor is beschreven laat zien, kan het voor een vermogend persoon erg lucratief zijn om het vermogen in te brengen in een B.V. al dan niet in combinatie met de overige mogelijkheden zoals die zijn weergegeven. Hoe het een en ander exact vormgegeven dient te worden, is sterk afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden van het geval.13 Aug 2013


Waardeer het artikel Het leed dat box 3 heet!Stel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl