Melding betalingsonmacht bij Belastingdienst

Bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid van de onderneming. Elke bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld als door dat beleid belastingen en premies onbetaald blijven.

Een bestuurder kan ook aansprakelijk worden gesteld als hem te verwijten is dat hij niet op tijd heeft gemeld dat de belastingen en premies niet kunnen worden betaald.

Melding betalingsonmacht

Teneinde de bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen, dient u een melding te maken van het feit dat er niet kan worden betaald. Dit dient te geschieden binnen twee weken nadat de belastingen of premies betaald hadden moeten zijn.

Indien tijdig betalingsonmacht is gemeld, moet het uitvoeringsorgaan (vaak de Belastingdienst) aannemelijk maken dat de niet betaling van belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande jaren.26 Sep 2012


Waardeer het artikel Melding betalingsonmacht

Melding betalingsonmacht rating_text 4 / 10 rating_points 1 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl