Oudedags-vennootschap

Spaargeld onderbrengen in uw eigen B.V. kan u een behoorlijke belastingbesparing opleveren. Hoe? Vrij eenvoudig, ik neem u mee in de wereld van een onredelijk belastingstelsel.

Wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, wilt u genieten van hetgeen u in uw werkzame leven heeft opgebouwd. De overheid denkt hier helaas anders over. Ondanks het feit dat u reeds belasting heeft betaald over uw gespaarde vermogen, komen zij ook tijdens (en vóór) uw pensioen nogmaals belasting innen over uw spaargeld. Wie ook nog in een verzorgingstehuis terecht komt, ziet zijn inkomen en vaak een fors deel van zijn vermogen tevens opgaan aan de eigen bijdrage AWBZ.

U kunt zowel de belastingheffing over uw spaargeld minimaliseren als de hoge eigen bijdrage AWBZ voorkomen door het slechts oprichten van een vennootschap. Uw spaargeld stort u vervolgens als eigen vermogen (aandelenkapitaal of agioreserve) in deze vennootschap. Eventueel kan dit ook in een zogenaamd fonds voor gemene rekening.

In het navolgende geef ik een uiteenzetting van de voordelen die dit met zich meebrengt. 

Box 3 heffing minimalisatie

U betaalt 1,2% vermogensrendementsheffing (vanaf 2017 wordt dit percentage voor vermogenden nog hoger) over de waarde van alle bezittingen op 1 januari van het betreffende jaar. Indien u € 500.000 spaargeld heeft, dan betaalt u derhalve € 6.000 aan de Nederlandse overheid. Dit is opmerkelijk te noemen aangezien u slechts (minder dan) 1% aan rente ontvangt van de bank (er vanuit gaande dat het geld op een spaarrekening staat). Per saldo gaat u er derhalve € 1.000 op achteruit.

Wanneer u het vermogen in de vennootschap heeft gestort, dan betaalt u aanzienlijk minder belasting. Het volgende voorbeeld laat dit zien:

Rendement (1% x € 500.000)

     5.000

Vennootschapsbelasting (20% x € 5.000)

     1.000

Resteert

     4.000

Aanmerkelijk belangheffing (25% x € 4.000)

     1.000

Winst in privé

     3.000

U ziet dat u nu een winst overhoudt van € 3.000, terwijl u er € 1.000 op achteruit gaat wanneer u dit vermogen in box 3 heeft staan. Voordeel bedraagt derhalve € 4.000 per jaar. Dit voordeel kan nog groter worden gemaakt indien u het rendement niet uitkeert, maar laat staan in de vennootschap.

Eigen bijdrage AWBZ

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen, het vermogen en de gezinssituatie. De lage eigen bijdrage bedraagt minimaal € 159,80 per maand en maximaal € 838,60 per maand. De hoge eigen bijdrage bedraagt maximaal € 2.248,60 per maand.

De inkomens- en vermogenssituatie in het zogeheten peiljaar (2 jaar voorafgaand aan het jaar waarover de eigen bijdrage moet worden bepaald) is bepalend voor de hoogte van de eigen bijdrage (verlegging van het peiljaar is onder voorwaarden mogelijk).

Door uw box 3 vermogen onder te brengen in de vennootschap, zal dit niet worden meegenomen in de berekening  van de inkomens- en vermogenssituatie (dit scheelt aanzienlijk). Hierdoor kunt u mogelijk aan de voorwaarden voldoen voor een lagere eigen bijdrage.

Resumé

In dit artikel wordt één van de mogelijkheden benoemd om belastingheffing te minimaliseren alsmede de hoge eigen bijdrage AWBZ te voorkomen. Er zijn meer mogelijkheden die dit bereiken, echter kan ik deze niet allemaal benoemen. U kunt namelijk ook denken aan een B.V. die geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen, de zogenaamde VBI.

Iedere situatie verdient een eigen behandeling (maatwerk) waardoor ik u aanbeveel, indien u geïnteresseerd bent, om vrijblijvend een afspraak met de heer mr. M. te Riet te maken. Wij kunnen dan gezamenlijk bepalen hoe u de rust kunt vinden die u als gepensioneerde verdient!
16 Feb 2016


Waardeer het artikel Oudedags-vennootschapStel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl