Overeenkomsten tussen DGA en B.V.

Tussen een B.V. en haar aandeelhouder bestaan in het algemeen diverse rechtsbetrekkingen. Het is zowel vanuit juridisch als fiscaal oogpunt wenselijk om al deze rechtsbetrekkingen in een overeenkomst vast te leggen. Bij rechtsbetrekkingen moet je onder andere denken aan:

·        arbeidsverhouding;
·        pensioenrechten;
·        geldleningen;
·        borgstellingen;
·        managementdiensten;
·        etc.

Vanuit juridisch oogpunt zijn de overeenkomsten belangrijk aangezien de curator de rechtsbetrekkingen bij een faillissement kan vernietigen. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden niet gezien als overeenkomsten. Overeenkomsten dienen tevens als bewijs indien dit in welk geval dan ook nodig blijkt te zijn.

Vanuit fiscaal oogpunt zijn overeenkomsten wenselijk, aangezien op deze wijze kan worden aangetoond welke afspraken zijn gemaakt tussen de B.V. en haar aandeelhouder. Een B.V. en haar aandeelhouder dienen namelijk zakelijk met elkaar te handelen alsof het derden van elkaar zijn. Bij het ontbreken van een overeenkomst sta je, bij discussie met de Belastingdienst, al met 2 - 0 achter aangezien derden dit niet snel zouden doen. Verder zijn vaak negatieve fiscale gevolgen verbonden aan het niet zakelijk handelen of het handelen vanuit aandeelhoudersmotieven (zie als voorbeeld het artikel ‘de onzakelijke lening’).

Als laatste dient altijd goed te worden beoordeeld wie de overeenkomst moet tekenen. Zo dient bij een borgstellingsovereenkomst de echtgenote mee te tekenen.

Om nare gevolgen of discussies te voorkomen, is het noodzaak uw papierwinkel volledig in orde te hebben. Laat hierbij een specialist meekijken zodat het een en ander op de juiste wijze wordt vormgegeven.12 Mrt 2012


Waardeer het artikel Overeenkomsten tussen DGA en B.V.

Overeenkomsten tussen DGA en B.V. rating_text 8.8 / 10 rating_points 12 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl