Terugbetaling kapitaal bij Flex B.V.

Vanaf 1 oktober 2012 treedt de wetgeving omtrent de zogenaamde Flex B.V. in werking. Dit betekent dat u vanaf deze datum (na aanpassing van de statuten) uw gestorte aandelenkapitaal belastingvrij uit uw besloten vennootschap kunt halen als u uw kapitaal zou verminderen.

Hoe werkt de terugbetaling van kapitaal bij een Flex B.V.?

Zoals hierboven reeds weergegeven treedt de nieuwe wetgeving per 1 oktober 2012 in werking. Vanaf die datum wordt het verplichte kapitaal voor de besloten vennootschap ad minimaal € 18.000 afgeschaft. Vanaf dit moment kunt u derhalve (na statutenwijziging) kiezen omhet geplaatste kapitaal terug te brengen tot € 2. Dit betekent een belastingvrije terugbetaling van
€ 17.998,-.

De notariële procedure om het geplaatse kapitaal te verminderen wordt vereenvoudigd. Onder het huidige recht is er nog een verzetstermijn van 2 maanden die na 1 oktober niet meer aanwezig is. Vanaf dit moment geldt slechts de zogenaamde uitkeringstoets. Deze toets houdt in dat het bestuur moet toetsen of de besloten vennootschap na de uitkering zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden (dit geld voor meer uitkeringen die de besloten vennootschap mogelijk doet). De bestuurders kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat eventueel is ontstaan door de uitkering (tevens kunnen de andeelhouders aansprakelijk worden gesteld voor het gehele of gedeeltelijke bedrag van de uitkering).16 Mrt 2012


Waardeer het artikel Terugbetaling kapitaal bij Flex B.V.

Terugbetaling kapitaal bij Flex B.V. rating_text 8 / 10 rating_points 3 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl