Uitstel en vereenvoudiging van de werkkostenregeling

De werkkostenregeling zal met 1 jaar worden uitgesteld. Oorspronkelijk was de werkkostenregeling vanaf 2014 verplicht. Nu wordt de verplichte invoering van de werkkostenregeling uitgesteld tot 2015.

Tevens gaat Staatssecretaris Weekers van Financiën het keuzeregime van de werkkostenregeling dat op 1 januari 2011 in werking is getreden vereenvoudigen. Dit omdat is gebleken dat de werkgevers de werkkostenregeling helemaal niet zien als een administratieve lastenverlichting. Gebleken is dat nog geen 20% van de werkgevers is overgestapt naar de werkkostenregeling.

Door de werkkostenregeling kunnen werkgevers, naast de gerichte vrijstellingen, maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Over het bedrag dat boven deze vrije ruimte valt (afgezien van vrijstellingen) moet loonbelasting worden afgedragen in de vorm van een eindheffing van 80%.

De Staatssecretaris ziet in een eventuele vervanging van het bestaande ‘werkplekcriterium’ in de werkkostenregeling door een nieuw in te voeren ‘noodzakelijkheidscriterium’ een mogelijkheid tot vereenvoudiging. Dit levert uiteindelijk de vraag op wat dan als noodzakelijk moet worden beschouwd. Daarom zal dit noodzakelijkheidscriterium nader moeten worden ingevuld, maar niet op een manier waarbij een afzonderlijke regel geldt voor iedere voorziening. Bij deze nieuwe regel is het aan de werkgever om te beslissen wat noodzakelijk is voor het verrichten van de werkzaamheden. Volgens dit criterium zou datgene wat voor een werknemer noodzakelijk is om zijn werk naar behoren te kunnen doen, niet tot het loon moeten behoren, ook al heeft de werknemer hier ook een privévoordeel van.

De Staatssecretaris verwacht nog voor de zomer vereenvoudigingsvoorstellen bekend te maken en concrete wijzigingsmaatregelen van de werkkostenregeling in het belastingplan 2014 op te kunnen nemen.13 Mrt 2013


Waardeer het artikel Uitstel en vereenvoudiging van de werkkostenregelingStel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl