Vernietiging navorderingsaanslagen

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat navorderingsaanslagen moesten worden vernietigd door het feit dat de inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan door aangiften die zijn ingediend door een belastingconsulent met een twijfelachtige reputatie ongezien te laten passeren.

Belanghebbende heeft zijn aangiften IB / PVV laten invullen door een belastingadviseur. De Belastingdienst verricht in de periode 2013 t/m 2015 onderzoek naar het aangiftegedrag van deze belastingadviseur. Vanaf eind 2013 is de Belastingdienst in staat om alle aangiften die door de belastingadviseur zijn ingediend te filteren. De aangiften van X, die dateren van eerdere datum, worden echter nog niet gefilterd. De inspecteur legt op 2 september 2011 respectievelijk 5 juli 2013 de aanslagen over 2010 en 2011 op overeenkomstig de ingediende aangiften. Later legt de inspecteur navorderingsaanslagen IB / PVV 2010 en 2011 op waarin ten onrechte opgevoerde aftrekposten (persoonsgebonden aftrek) worden gecorrigeerd.

Volgens de Rechtbank had de inspecteur aan de juistheid van de aftrekposten in redelijkheid behoren te twijfelen en had hij nader onderzoek moeten instellen. Dit omdat bekend was dat de belastingconsulent ten onrechte of tot een te hoog bedrag aftrekposten in de aangiften opnam. De inspecteur stelt dat het tot eind 2013 niet mogelijk was om de aangiften van de belastingconsulent te filteren, maar volgens de Rechtbank zijn deze technische controlebelemmeringen voor risico van de inspecteur.

Indien u navorderingsaanslagen ontvangt, dient u de juistheid hiervan te toetsen aan de feiten die hieraan ten grondslag liggen. Wellicht dat dit mogelijkheden biedt teneinde te navorderingsaanslagen te vernietigen dan wel te minimaliseren.29 Aug 2016


Waardeer het artikel Vernietiging navorderingsaanslagenStel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl