Voorzieningen

Er zijn twee soorten Voorzieningen/reserves, te weten de kostenegalisatiereserve en voorziening in het algemeen.

De kostenegalisatiereserve is geregeld in de Wet op de inkomstenbelasting 2001[1]. In de praktijk zal de kostenegalisatiereserve niet meer vaak aan de orde komen aangezien je dit ook kunt bereiken door het vormen van een voorziening op basis van het Baksteenarrest van de Hoge Raad[2]. Voordeel voor het vormen van een voorziening op basis van dit arrest is dat inhaaldotatie over het verleden is toegestaan (dit mag niet bij de kostenegalisatiereserve waar een inhaalverbod geldt).

Het vormen van een voorziening is mogelijk voor toekomstige uitgaven:

  1. die hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden, die zich in de periode voorafgaand aan de balansdatum hebben voorgedaan (oorsprongvereiste); en
  2. die aan die periode kunnen worden toegerekend (toerekeningsvereiste); en
  3. waarover een redelijke mate van zekerheid bestaat dat zij zich zullen voordoen (redelijke mate van zekerheid).

Hieronder de drie vereisten nader uiteengezet.

Oorsprongvereiste bij voorzieningen

Een fundamenteel vereiste voor het vormen van een voorziening is dat de kosten en lasten ter zake waarvan zij worden gevormd, zijn veroorzaakt door de bedrijfsuitoefening van het jaar in kwestie. Voorbeelden zijn een reorganisatie of een onderhoudsvoorziening door slijtage van gebruik.

Toerekeningsvereiste bij voorzieningen

Fiscaal dienen de uitgaven zoveel mogelijk te worden toegerekend aan de jaren waarin de opbrengsten, ter zake waarvan de uitgaven zijn gedaan, in aanmerking worden genomen. Dit is het zogeheten matchingbeginsel.

Redelijke mate van zekerheid bij voorzieningen

Een van de voorwaarden is dat de kosten redelijkerwijs te verwachten moeten zijn[3]. Op kosten waarvan slechts een geringe kans bestaat dat zij in de toekomst zullen moeten worden gemaakt, mag niet ten laste van de winst worden geanticipeerd.

Aangezien een voorziening een aftrekpost is dient de belastingplichtige de aftrek aannemelijk te maken. Het is derhalve van belang dat de voorziening zorgvuldig en onderbouwd wordt vastgelegd. Offertes , berekeningen, etc helpen enorm in deze onderbouwing.

Indien u wilt weten of uw onderneming in aanmerking komt voor een voorziening dan kunt u contact opnemen onderstaande auteur van dit artikel


[1] Artikel 3.53 Wet op de inkomstenbelasting 2001
[2] Hoge Raad 26 augustus 1998, nr. 33417, BNB 1998/409
[3] Hoge Raad 5 maart 1975, BNB 1975/811 Jun 2012


Waardeer het artikel Voorzieningen

Voorzieningen rating_text 9.6 / 10 rating_points 12 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl