Vrijvalwinst bij aangaan fiscale eenheid Vpb

De waarderingsregel in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 voor onderlinge vorderingen en schulden bij entiteiten die met elkaar een fiscale eenheid Vpb aangaan, kan tot gevolg hebben dat er een winst wordt geconstateerd voorafgaand aan de fiscale eenheid bij de schuldenaar. In art. 15ab lid 6 Wet Vpb is namelijk geregeld dat voorafgaande aan het aangaan van de fiscale eenheid de schuldvordering worden gesteld op de bedrijfswaarde of, indien deze lager is, de nominale waarde.

Vrijvalwinst

Het bovenstaande is onlangs ook weer aan de orde geweest bij een procedure voor Hof Den Haag.

F B.V. koopt op 10 juni 1998 van E B.V. de aandelen in belanghebbende, X B.V., voor € 0,45. F B.V. koopt tevens een vordering van E B.V. op X B.V.  van ruim € 14 mln. voor € 34.034. Ultimo 2004 staat de vordering voor € 762 op de balans van F B.V. Op de balans van X B.V. staat een schuld van bijna € 15 mln. aan F B.V. Per 1 januari 2005 wordt X B.V. opgenomen in de f.e. van F B.V. De inspecteur legt ambtshalve een VPB-aanslag 2004 op naar een bedrag van € 2,9 mln. Later constateert de inspecteur dat de vrijvalwinst ruim € 14,9 mln. bedraagt. Rechtbank 's-Gravenhage oordeelt dat X B.V., op grond van art. 15ab lid 6 Wet VPB, de schuld op de bedrijfswaarde moet vaststellen. De Rechtbank overweegt daarbij dat per 1 januari 2005 tussen X B.V. en F B.V. een f.e. tot stand is gekomen en dat X B.V. de schuld daarom ultimo 2004 op € 762 moet waarderen en dat er sprake is van een vrijvalwinst van € 14,9 mln. De inspecteur heeft dan ook terecht rekening gehouden met een vrijvalwinst.

Hof Den Haag oordeelt dat de schuld van X B.V. aan F B.V. per 31 december 2004 moet worden gesteld op de bedrijfswaarde van de tegenover de schuld staande vordering van F B.V. op X B.V. Rekening houdend met de nettovermogenswaarde van X B.V., moet dan ruim € 12,9 mln. tot de belastbare winst van X B.V. worden gerekend. De aanslag is eerder te laag dan te hoog vastgesteld. Het Hof bevestigt de uitspraak van de Rechtbank.

Het bovenstaande bevestigt maar weer dat zeer aandachtig naar de fiscaliteiten gekeken dient te worden, zelfs indien een simpele handeling wordt verricht zoals het aanvragen van een fiscale eenheid.7 Aug 2013


Waardeer het artikel Vrijvalwinst bij aangaan fiscale eenheid VpbStel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl