Werkgeversheffing hoge lonen

In het veelbesproken Lenteakkoord is een wetsvoorstel opgenomen dat nog maar weinig aandacht heeft gekregen. Het gaat om de eenmalige heffing over lonen voor zover ze meer bedragen dan € 150.000. De werkgever mag opdraaien voor deze heffing. Het voorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer.

Inhoud voorstel heffing 16%

Wanneer een werknemer in 2012 een belastbaar loon heeft genoten van meer dan € 150.000, dan wordt over het meerdere in 2013 nog eens 16% loonbelasting geheven. De werknemer merkt hier in eerste instantie niets van omdat de werkgever ervoor mag opdraaien.

Voor de uitvoering van de wet is een fictie in het leven geroepen. Er wordt gedaan of het loon is genoten op 31 maart 2013. Over dit tijdvak is de werkgever de extra heffing verschuldigd.

Wie heeft er last van extra heffing?

In eerste instantie de werkgevers natuurlijk. Echter het is natuurlijk gewoon een kostenverhoging voor de onderneming. Over het algemeen zal deze worden verwerkt in de kostprijs van de producten en / of diensten die de onderneming levert. Kortom, de klant zal ervoor opdraaien. In Nederland zijn er maar weinig werknemers die meer verdienen dan € 150.000. Per saldo zal de regeling daarom niet al te veel opleveren.

Voetbalclubs onevenredige schade in 2013

Er zijn partijen die onevenredig hard worden getroffen door deze maatregel. Denk maar eens aan de clubs uit het betaalde voetbal. De gemiddelde speler verdient in de Eredivisie € 305.000. Reken maar uit wat de kostenpost is voor deze clubs: een schatting is dat de voetbalclubs in Nederland een extra kostenpost te verwerken krijgen van ongeveer € 15.000.000. Met de wetenschap dat de meeste clubs verlies maken, is dit een forse klap. Er wordt ook nog aangekondigd dat voetbalclubs in 2013 zelf moeten opdraaien voor de politie-inzet, extra kosten naar verwachtingen € 30.000.000. Vele clubs zullen hierdoor in de problemen raken, dit mag helder zijn. Al met al zijn de voetbalclubs in 2013 dus € 45.000.000 meer kwijt aan de overheid. Dit is ongeveer gelijk aan de opbrengst van alle seizoenkaarten in Nederland (€ 50.000.000). Dit staat nog los van de BTW verhoging van 19% naar 21%.

Asociaal?

Het vervelende van deze maatregel is dat een gegeven uit het verleden de basis is voor de heffing in de toekomst. Eigenlijk is het een asociale maatregel. Er valt namelijk op geen enkele manier op te plannen. Werkgevers hebben niet meer de mogelijkheid om ervoor te kiezen om toch maar niet de dure arbeidskracht aan te nemen. Ze worden voor een voldongen feit gesteld. Het enige mooie aan dit wetsvoorstel is dat het in 2014 weer wordt afgeschaft.

Voor voetbalclubs is wellicht nog een voordeel te behalen bij het aanstellen van nieuwe spelers. Plan het salaris over 2012 zo laag mogelijk in en bedenk - in overleg met uw fiscaal jurist - een constructie waarbij de speler in 2013 meer kan gaan verdienen, bijvoorbeeld een blijfpremie na 1 jaar.16 Jul 2012


Waardeer het artikel Werkgeversheffing hoge lonenStel uw vraag:naar boven

Zoeken

Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl