Bankgeheim binnen de EU verdwijnt volledig

De laatste twee dwarsliggers (in Europa), Luxemburg en Oostenrijk stemmen in met opheffing van hun bankgeheim.

Verwachting is dat vanaf 2015 alle EU-landen automatisch informatie met elkaar uitwisselen. Hierdoor wordt het onmogelijk om een bankrekening aan te houden in een ander EU-land, zonder dat de eigen Belastingdienst hiervan op de hoogte is.

Het einde derhalve van zwartsparen binnen de EU.

Voorgeschiedenis

Tot voor kort hielden Oostenrijk en Luxemburg vast aan hun bankgeheim en werd geweigerd om informatie te verstrekken aan belastingdiensten van andere landen. Als tegemoetkoming hiervoor is toen de spaarrenterichtlijn ingevoerd, waarbij beide landen zonder vermelding van de namen van de rekeninghouders een bronbelasting in zijn gaan houden op rente-inkomsten en deze bronbelasting overmaakten naar de juiste Belastingdiensten. Op basis van deze bronbelasting moeten Nederlanders circa € 1.100.000.000 aan spaartegoeden in beide landen hebben staan.

Argument van beide landen was dat, zolang andere landen een bankgeheim zouden hebben zoals bijvoorbeeld Zwitserland, zij zich ook dat recht wilden houden.

Einde van het bankgeheim

Onder druk van de overige EU-landen en de VS gaan Oostenrijk en Luxemburg nu alsnog om. De VS stelt zich redelijk rigoureus op en stelt dat banken geen zaken meer in de VS mogen doen, indien zij niet automatisch bankgegevens afgeven.

De EU treedt voorts in overleg met bekende bankgeheimlanden, te weten Zwitserland, Liechtenstein, Andorra, San Marino en Monaco, om te komen tot het opheffen van het bankgeheim.

Het lijkt derhalve een kwestie van tijd dat ook deze landen hun geheimen zullen moeten opgeven.

Voorsorteren

Indien u vermogen, in welke vorm dan ook, in het buitenland heeft, is het verstandig om met betrekking tot dit vermogen in te keren. Als u dit vermogen namelijk niet aangeeft of heeft aangegeven, pleegt u een misdrijf. U kunt vrijwillig aan de Belastingdienst melden dat u inkomen of vermogen heeft verzwegen. Hiermee voorkomt u strafvervolging en boetes van maximaal 300%. Beleid is momenteel dat slechts een boete van 30% wordt opgelegd bij vrijwillige verbetering (inkeerregeling).

De inkeerregeling is een complexe en veelomvattende rekenexercitie waarbij meestal een aantal standpunten ingenomen moet worden (bewaarplicht in het buitenland is namelijk veelal korter dan 12 jaar). U doet er derhalve verstandig aan om u hierin te laten begeleiden door een specialist.12 Jun 2013


Waardeer het artikel Bankgeheim binnen de EU verdwijnt volledigStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl