Rekening-courant aandeelhouder

Bijna iedere directeur-grootaandeelhouder heeft wel een rekening-courant bij zijn vennootschap(pen). In dit artikel een uiteenzetting van de fiscale aandachtspunten.

Zakelijkheid rekening-courant

Iedere aandeelhouder dient zakelijk te handelen met zijn vennootschap(pen). Dit betekent dat de verstrekking, als de voorwaarden waaronder dit geschiedt, moet geschieden zoals dat ook tussen derden het geval zou zijn geweest. Om fiscaal niet tegen ongewenste gevolgen aan te lopen, dient u rekening te houden met het volgende:

 • Kijk goed naar de vermogenspositie van de schuldenaar (zou deze ook een lening van een derde kunnen ontvangen?).
 • Stel een zakelijke rente vast.
 • Kom een aflossingsschema overeen.
 • Leg de lening en de bijbehorende voorwaarden vast in een overeenkomst.
 • Indien het bovenstaande niet juist is vormgegeven, kan de Belastingdienst de rente gaan corrigeren en mogelijk de lening aanmerken als onzakelijk met alle gevolgen van dien.

Rente rekening-courantschuld tot € 17.500

Bij een schuld van de aandeelhouder tot € 17.500 hoeft geen rente in rekening te worden gebracht. Hier tegenover staat dat de schuld niet in box 3 mag worden opgenomen.

Belastingdienst en rekening courant

De belastingdienst heeft een speciale site over de rekening courant van de aandeelhouder (kijk hier). U kunt erop wachten dat de belastingdienst in 2012 en 2013 strikter gaat kijken naar DGA's met een schuld aan hun BV. Essentie volgens de belastingdienst is het volgende;

 • Lening tegen zakelijke voorwaarden (voorwaarden die een bank ook zou stellen)
 • De lening moet schriftelijk worden vastgelegd
 • Er moeten afspraken worden gemaakt over terugbetaling van de lening
 • De BV heeft voldoende zekerheden
 • De BV moet aan haar verplichtingen kunnen blijven voldoen als u de lening opneemt
 • Als er onzakelijk wordt gehandeld voldoet de lening niet aan de voorwaarden, de lening wordt dan gezien als inkomen

Rekening-courant en rentevoordeel

Op 25 februari 2011 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan inzake een DGA die geld had geleend van zijn vennootschap tegen een rente van 2,5% en dit geld vervolgens op privérekeningen zette tegen een hogere rente. Hierdoor maakte de DGA een onbelaste winst in privé. De inspecteur was het niet eens met de DGA.

De rechtbank stelde de DGA in het gelijk, het Hof echter niet. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad zich over deze zaak gebogen en kwam met de volgende uitspraak. De kennis van tarieven op spaarrekeningen is niet als bijzondere vorm van kennis aan te merken, aangezien deze gewoon op het internet staan. Het standpunt van het Hof dat de winst in box 1 belast moest worden wegens activiteiten die normaal vermogensbeheer te boven gaan gaat derhalve niet op. De activiteiten zijn volgens de Hoge Raad niet substantieel genoeg waardoor sprake is van normaal vermogensbeheer en derhalve is het rentevoordeel onbelast.

Conclusie rekening-courant

Neem altijd tijdig contact op met uw belastingadviseur om te beoordelen of u aan alle voorwaarden en formaliteiten voldoet. Dit kan ongewenste gevolgen voorkomen.21 Jul 2012Waardeer het artikel Rekening-courant DGA

Rekening-courant DGA rating_text 9 / 10 rating_points 1 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl