Controle Belastingdienst

Het is belangrijk om te weten met welk doel een fiscale controle wordt ingesteld. In de praktijk zal de Belastingdienst veelal een vooraankondiging doen waarin duidelijk is opgenomen met welk doel ze langskomen. Doorgaans betreft het een onderzoek naar de juistheid van de door de ondernemer ingediende aangiften[1], maar het kan ook een derdenonderzoek betreffen[2].

Het is raadzaam om vast te stellen welke belastingsoort het betreft, welke jaren worden gecontroleerd en/of sprake is van een deelonderzoek. Dit is namelijk zowel van belang voor de voorbereiding als voor de mate waarin er vertrouwen aan het onderzoek kan worden ontleend (een post die is beoordeeld en akkoord bevonden in het onderzoek kan niet in een later jaar alsnog worden gecorrigeerd).

Aan het daadwerkelijke onderzoek gaat meestal een kennismakingsgesprek vooraf.  Tijdens dit gesprek komen een aantal zaken naar voren zoals de tijd die het in beslag zal gaan nemen, wat ze willen zien, etc. Wij adviseren altijd om een fiscaal jurist hierbij aanwezig te laten zijn.

De opgevraagde informatie moet bereikbaar zijn voor de Belastingdienst. Zij mogen niet zomaar zelfstandig gaan zoeken in het bedrijf naar allerlei zaken. Probeer altijd hetgeen wat is opgevraagd zo volledig mogelijk te verstrekken.

Indien de ambtenaar ook bepaalde personen wil/moet spreken spreek dan af tot wie de ambtenaar zich kan wenden voor bepaalde informatie. Zo voorkom je dat de ambtenaar informeel contact legt met mensen uit de onderneming.

Als laatste dient u altijd een afschrift van het (openbare gedeelte van het) controlerapport op te vragen. Op grond van de Wet openbaarheid heeft de belastingplichtige namelijk recht op inzage dan wel een afschrift van het (openbare gedeelte van het) controlerapport.[1] Artikel 47 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
[2] Artikel 53 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen1 Jun 2012Waardeer het artikel Controle Belastingdienst

Controle Belastingdienst rating_text 9.4 / 10 rating_points 13 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl