Vervolguitsluiting o.g.v. artikel 69, lid 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen

Vaak zien we dat een belastingplichtige zowel fiscaal als strafrechtelijk wordt vervolgd indien sprake is van het opzettelijk maken van een ernstige overtreding. Indien het vorenstaande het geval is, dient u het onderstaande aandachtig te lezen en te beoordelen of hiervan sprake in uw eigen situatie.

Vervolgsuitsluiting

Artikel 69, lid 4 AWR bepaalt dat, indien een strafbaar feit zowel onder de delictsomschrijving van artikel 225, lid 2 wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte) als onder artikel 69, lid 1 of 2 AWR valt, vervolging slechts mogelijk is op basis van artikel 69 AWR.

Indien u derhalve strafrechtelijk wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte doordat een onjuiste aangifte is ingediend, dan is dit onmogelijk. Er moet wel kritisch worden gekeken of de aangifte daadwerkelijk als aangifte wordt gekwalificeerd.

In een recent arrest van de Hoge Raad werd, kort gezegd, een ingediende aangifte als bezwaar aangemerkt waardoor artikel 69, lid 4 AWR geen toepassing vond.

Wij adviseren in procedures die zowel zien op het strafrecht als het fiscale recht om zowel een strafrechtadvocaat als een fiscaal jurist in de arm te nemen. Zo krijgt u het beste van twee werelden die de gevolgen maximaal kunnen minimaliseren.31 Aug 2016


Waardeer het artikel Vervolguitsluiting o.g.v. artikel 69, lid 4 Algemene wet inzake rijksbelastingenStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl