Omkering bewijslast

Steeds vaker ontvangen wij vragen omtrent de omkering van de bewijslast. In het onderstaande proberen wij deze materie enigszins te verduidelijken.

Omkering bewijslast

Omkering van bewijslast is mogelijk naar aanleiding van een informatiebeschikking, tenzij er sprake is van het niet doen van de vereiste aangifte (dan hoeft geen informatiebeschikking te worden uitgereikt). 

Omkering van de bewijslast wegens het niet doen van de vereiste aangifte is aan de orde indien een absoluut en relatief aanzienlijk bedrag niet in de aangifte is opgenomen. Het gaat er dus niet om of het aangifteformulier is ingevuld en tijdig ingediend, maar om de inhoud ervan.

Er is discussie over de vraag wat nu aanzienlijk is. Relatief wordt 10% van de te betalen belasting in sommige jurisprudentie al aanzienlijk gevonden. Absoluut worden bedragen van enkele duizenden euro's al aanzienlijk gevonden.

Het is wel curieus, want de inspecteur wil veelal de bewijslast omkeren omdat (veel) te weinig belasting is aangegeven, maar om dat te bewijzen moet hij eerst aantonen dat te weinig is aangegeven.

Omkering bewijslast bij een rechter 

De ervaring leert dat een rechter bij zaken waarin een groot aantal posten speelt, kijkt naar het bewijs dat de inspecteur levert en de daarbij gehanteerde redengeving. De rechter zal veelal op zoek gaan naar een post van enige omvang die door de inspecteur goed is onderbouwd. Die (lees: de belasting daarover) wordt dan aannemelijk geacht. Daarmee is de afwijking ten opzichte van de aangifte aanzienlijk en wordt de bewijslast omgekeerd. Die geldt voor de gehele aanslag en alle posten!!

Het is dan aan de belastingplichtige te bewijzen (in de zin van: overtuigend aantonen) dat de door de inspecteur ingenomen stellingen onjuist zijn. Ook voor de minder evidente posten en twijfelgevallen. 

Slechts zelden wordt in die gevallen aan de bewijslast voldaan. Dan is de enige begrenzing de redelijke schatting door de inspecteur. Hij mag niet naar willekeur heffen. 

Omkering bewijslast fiscaal vs strafrecht 

Omkering van de bewijslast is dus een zeer zware sanctie, die niet als straf of boete wordt gezien. Elke vergelijking met het strafrecht gaat dus mank. Daar dient de Officier van Justitie zelf elk element te bewijzen naar strenge normen en maatstaven. In de fiscaliteit heeft de inspecteur vaak voldoende aan het veel lichtere aannemelijk maken van een veel geringer deel.

Bewijslevering in de fiscaliteit is dus voor de belastingplichtige geen sinecure en dient grondig en goed onderbouwd te zijn. Een plausibel verhaal is onvoldoende ter bestrijding van de omkering. Wanneer er sprake is van omkering van de bewijslast dient u een belastingadviseur in te schakelen teneinde u goed te laten informeren over de (on)mogelijkheden. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de auteur op 088 - 027 00 00.31 Aug 2016


Waardeer het artikel Omkering bewijslastStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl