FIOD op bezoek 

Indien u onverwachts bezoek krijgt van de FIOD, dan is dat voor de meeste ondernemers goed schrikken. Ondanks dat dit zich zelden voordoet in de praktijk, is het wel goed te weten wat uw rechten en plichten zijn en hoe u moet handelen.

De FIOD komt in principe alleen langs ter uitoefening van zogenaamde opsporingsbevoegdheden. Van opsporing is sprake wanneer de verdenking bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd. U kunt als getuige of als verdachte worden aangemerkt van een fiscaal delict / strafbaar feit. Het is belangrijk om te weten of u als getuige of als verdachte bent aangemerkt. Getuigen zijn namelijk in het geheel niet verplicht om mee te werken aan het onderzoek (pas voor de rechter bestaat de plicht om te verschijnen en een verklaring af te leggen) en als verdachte mag u zich beroepen op uw zwijgrecht.

Het uitgangspunt is het adagium: “De zwijger is sterker dan de spreker.” De meeste mensen denken bij een FIOD-inval: “Ik heb niets fout gedaan en derhalve probeer ik dit op alle mogelijke manieren maar aan te tonen.” Op zich is hier niks mis mee, maar er kan mogelijk meer aan de hand zijn dan dat u op voorhand overziet. Zodra de FIOD bij u invalt, bel dan met uw accountant of met uw fiscaal jurist. Zeg tegen de FIOD dat u op uw adviseur wacht alvorens u gaat praten en laat u geen woorden in de mond leggen.

Tegen een FIOD-inval kunt u in principe niets doen. Het is wel van belang dat de papieren kloppen en dat er juist wordt gehandeld. Een woning mag bijvoorbeeld niet zomaar worden binnengevallen. Verder mag de FIOD enkel ruimten betreden die redelijkerwijs voor hun taakvervulling nodig zijn.

Uw rechten bij een FIOD-inval zijn onder andere:

  1. Vraag aan de FIOD-medewerker om zich te identificeren en wat het doel van het bezoek is.
  2. Schakel een fiscaal jurist en / of advocaat in die ervaring heeft.
  3. Als verdachte bent u niet verplicht om antwoord te geven op de vragen van de FIOD-medewerker (beroep op zwijgrecht).
  4. Voer gesprekken nooit alleen, zorg dat er iemand bij is. Maak ook zelf verslagen.
  5. Als het verhoor gaat plaatsvinden, zorg er dan voor dat u tussentijds (zeg per pagina) het verslag doorneemt.
  6. Let erop dat vragen voldoende duidelijk en helder zijn, geef geen antwoord op vragen die suggestief zijn of niet voldoende duidelijk.
  7. De FIOD zal zoveel mogelijk administratieve bescheiden willen meenemen, dit zijn uw computer, de ordners, papieren die los liggen, etc. Spullen die los liggen mag de FIOD direct in beslag nemen. De FIOD mag niet zomaar een kast openbreken, laat de kast dicht en overleg met uw advocaat.
  8. Voor sommige zaken (zoals binnentreden woning of openbreken kast) is toestemming van de officier van Justitie nodig. Vraag hiervan een schriftelijk bewijs.
  9. Als u verdachte bent mag u zwijgen, de FIOD moet u hierop wijzen (cautie). Het beste is om te zwijgen. Als beschuldigingen of vragen niet concreet zijn, vraag dan om een toelichting of geef geen antwoord. U heeft recht op een advocaat, vraag hierom. Schakel ook een ervaren fiscaal jurist in, hij kent het spel veelal van binnen en buiten. De verdachte moet enkel antwoorden op vragen die hij zeker weet en ook zelf heeft ervaren. Speculeren of info van anderen verstrekken is niet verstandig. Dus geef kort en bondig antwoorden op zaken die u uit eigen ervaring of wetenschap weet, het overige is niet interessant (wel voor de FIOD).
  10. Als getuige hoeft u geen medewerking te verlenen aan een FIOD-onderzoek, informatie moet soms wel worden afgegeven. De getuige moet wellicht wel bij de rechter een verklaring afleggen, edoch dit kan altijd nog.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij de heer mr. Dennis J.B. Jongbloed1 Jun 2012


Waardeer het artikel FIOD op bezoek

FIOD op bezoek rating_text 9.5 / 10 rating_points 6 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl