Hoge Raad: “Bij de onttrekking van een bedrijfsmiddel kan ook een herinvesteringsreserve gevormd worden”

Waar de Hoge Raad in zijn arrest van HR 18 maart 1970, nr. 16 322 heeft bepaald dat er geen herinvesteringsreserve gevormd kan worden voor boekwinsten, welke tot uiting komen doordat een bedrijfsmiddel geheel of gedeeltelijk aan het ondernemingsvermogen wordt onttrokken, is zij hier recentelijk op terug gekomen. In het arrest van HR 16 september 2016, nr. 15/04483, heeft de Hoge Raad overwogen dat winst als gevolg van een uitdelingscorrectie bij vervreemding van een bedrijfsmiddel aan een gelieerde partij tegen een onzakelijk lage prijs kan worden toegevoegd aan een herinvesteringsreserve.

De procedure

Het geval was dat een B.V. 11 verhuurde woningen voor € 450.000 heeft verkocht aan de kinderen van haar DGA en tevens tien woningen voor € 600.000 heeft verkocht aan haar DGA. Na een boekenonderzoek is gebleken dat de verhuurde woningen die verkocht zijn aan de kinderen van de DGA € 860.750 meer waard zijn. Ook de woningen die overgedragen zijn aan de DGA zijn voor een te lage waarde overgedragen, de werkelijke waarde bedroeg € 2.000.000 (€ 1.400.000 meer). De inspecteur legt naar aanleiding daarvan een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting op.

Uitkomst van de procedure

Ondanks dat de navorderingsaanslag in de bezwaarfase nog met ruim € 285.000 wordt verminderd, resteert er nog een boekwinst van bijna € 2.000.000. De belastingplichtige wil deze (hogere) boekwinst onderbrengen in een HIR. Waar de inspecteur, de Rechtbank en het Hof van oordeel waren dat het vormen van een HIR niet mogelijk was onder de verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad uit 1970. De Hoge Raad komt echter terug op het arrest van 18 maart 1970, hetgeen belastingplichtigen de mogelijkheid biedt om ook bij een onttrekking van een bedrijfsmiddel aan het ondernemingsvermogen een HIR te kunnen vormen. Hierbij dient overigens wel sprake te zijn van een herinvesteringsvoornemen.

Belang voor de praktijk

Nu de Hoge Raad heeft bepaald dat een HIR ook gevormd kan worden bij de onttrekking van bedrijfsmiddelen, zal een acute afrekening over de stille reserves / boekwinst voorkomen kunnen worden. Er dient dan echter wel sprake te zijn van een herinvesteringsvoornemen.

Heeft u vragen over de gevolgen van dit arrest voor uw situatie? Neem dan contact op met de auteur van dit artikel.17 Sep 2016


Waardeer het artikel Hoge Raad: “Bij de onttrekking van een bedrijfsmiddel kan ook een herinvesteringsreserve gevormd worden.”Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl