Tarieven voor de IB-onderneming en de VPB-onderneming

De vraag die regelmatig wordt gesteld door ondernemers is, wanneer het voordelig wordt om de IB-onderneming onder te brengen in een VPB-onderneming. Er kunnen diverse redenen zijn om een onderneming onder te brengen in een VPB-onderneming, echter het eerste waar de ondernemer naar kijkt is het tariefvoordeel. Hieronder een uiteenzetting van de tarieven voor de IB-onderneming en de VPB-onderneming. Als laatste worden de overige overwegingen weergegeven.

IB-onderneming

Vaak wordt uitgegaan van het toptarief in de inkomstenbelasting van 52%. Hierbij dient nog wel rekening te worden gehouden met de zogeheten MKB-winstvrijstelling (12% over de winst na ondernemersaftrek). Hierdoor kom je uit op een effectief tarief van 45,76%.

Het bovenstaande effectieve tarief gaat uit van een aantal veronderstellingen die veelal in de praktijk niet aan de orde zijn (zoals het feit dat er vaak recht bestaat op zelfstandigenaftrek). Aan de hand van het volgende voorbeeld zal worden geprobeerd een beter beeld te geven van de heffing.

Stel dat een onderneming een winst maakt van € 100.000 in enig jaar waarbij recht bestaat op zelfstandigenaftrek. De volgende belasting zal in dit geval verschuldigd zijn:

                                                                         €
Winst                                                     100.000
Zelfstandigenaftrek                                 7.280
Winst na ondernemersaftrek              92.720
MKB-winstvrijstelling (12%)                11.127
Belastbare winst                                   81.593       

1e schijf       € 18.945 * 33,10% =                €   6.270
2e schijf       € 14.918 * 41,95% =                €   6.257
3e schijf       € 22.628 * 42,00% =                €   9.503
4e schijf       € 25.102 * 52,00% =                € 13.053

Verschuldigd in de IB                                                            € 35.083

VPB-onderneming           

Ook in de vennootschapsbelasting wordt altijd gesproken over een effectief tarief. Dit wordt berekend aan de hand van het toppercentage van 25% VPB-heffing gevolgd door een aanmerkelijk belangheffing van 25%. Vorenstaande resulteert in een effectief tarief van 43,75%.

Ook in de VPB wordt geheven in schijven. Over de eerste € 200.000 winst wordt namelijk slechts 20% VPB geheven. Aan de hand van het voorbeeld hierboven zal de VPB-heffing worden berekend.

                                                                      €
Winst                                                 100.000
Salaris DGA                                       40.000[1]
Belastbare winst                               60.000

Winst                                  € 60.000 * 20% VPB =    € 12.000
Latente AB-claim[2]          € 48.000 * 25% AB   =    € 12.000
                                                                                                        € 24.000

IB-druk op salaris ad € 40.000:
1e schijf                          € 18.945 * 33,10% = €   6.270
2e schijf                          € 14.918 * 41,95% = €   6.257
3e schijf                          €   6.137 * 42,00% = €   3.191
Verschuldigd in de IB                                                                     € 15.718

Totale belastingdruk                                                                    € 39.718

Overige overwegingen 

Aan de keuze voor het drijven van een onderneming in de VPB-sfeer liggen veelal meer overwegingen ten grondslag. De volgende overwegingen komen wij in de praktijk vaak tegen:

  • aansprakelijkheid;
  • status;
  • innovatiebox;
  • oudedagsvoorziening;
  • fiscale optimalisatiemogelijkheden;
  • bedrijfsopvolgingsmogelijkheden.

Conclusie

Zoals hierboven weergegeven zijn meerdere factoren afhankelijk van de vraag wanneer de VPB financieel aantrekkelijk wordt. Ook in bovengenoemd voorbeeld is namelijk een aantal aannames gedaan die in de praktijk mogelijk anders moeten zijn, zoals het saldo van de winst, het recht op de zelfstandigenaftrek en het zakelijke salaris. In de praktijk zien we dan ook vaak dat het een combinatie is van diverse factoren waardoor wordt gekozen voor ondernemerschap in de VPB-sfeer.


[1] De DGA zal een zakelijk salaris moeten ontvangen voor de verrichte werkzaamheden die vervolgens in mindering kan worden gebracht op de winst.

[2] Deze claim kan worden uitgesteld door het niet uitdividenden van de winst, hetgeen zal resulteren in een lager effectief tarief door het liquiditeitsvoordeel.1 Jun 2012


Waardeer het artikel IB vs B.V.

IB vs B.V. rating_text 9.6 / 10 rating_points 14 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
U bevindt zicht hier :
>
>
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl