Meewerkaftrek

Als uw partner meewerkt in uw eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma, kunt u een aftrekpost claimen of een beloning van tenminste € 5.000 toekennen aan uw partner. Bij een tariefsverschil tussen u en uw partner is een meewerkbeloning fiscaal aantrekkelijk.

De voorwaarden voor de meewerkaftrek zijn als volgt:

  • De ondernemer voldoet aan het urencriterium.
  • De partner werkt ten minste 525 uren per jaar mee in de onderneming.
  • De partner werkt zonder enige vergoeding mee.

De meewerkaftrek is een fictieve aftrekpost op de winst waarbij dit bedrag niet wordt belast bij de partner (derhalve alleen een aftrekpost!).

Hoogte meewerkaftrek

De aftrek is afhankelijk van het aantal meegewerkte uren:

  • € 1.750 of meer       4% van de winst.
  • € 1.225 - € 1.750     3% van de winst.
  • €    875 - € 1.255     2% van de winst.
  • €    525 - €    875     1,25% van de winst.

Meewerken in de zin van de onderhavige regeling moet meer omvatten dan de gebruikelijke wederzijdse hulp. Vereist is dat de werkzaamheden specifiek voor de onderneming moeten zijn.

Een arbeidsbeloning die valt onder artikel 3.16 Wet op de inkomstenbelasting 2001 is geen belemmering voor de meewerkaftrek. De arbeidsbeloning mag in dit geval niet meer bedragen dan € 5.000, waarbij dit bedrag niet in aftrek wordt gebracht door de ondernemer (bedrag is ook niet belast bij de partner).

Uiteraard is het ook mogelijk om uw partner een reële arbeidsbeloning te geven. Het bedrag aan loon zal aftrekbaar zijn bij de ondernemer en belast bij de partner. Indien de partner minimaal 20 uur binnen de onderneming werkt, kunt u ook overwegen om de eenmanszaak om te zetten naar een vennootschap onder firma. Dit kan, onder bepaalde omstandigheden, fiscaal aantrekkelijk zijn.22 Mrt 2012


Waardeer het artikel Meewerkaftrek

Meewerkaftrek rating_text 9.3 / 10 rating_points 6 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl