Middeling levert geld op

Heeft u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning (door bijvoorbeeld ontslag, aankoop woning of als ondernemer)? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeelt over de betreffende jaren. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling waardoor u geld terug kunt krijgen.

Het inkomen over de afgelopen drie jaren telt u op en wordt gedeeld door drie. Vervolgens berekent u opnieuw de belastingen die u dan verschuldigd zou zijn. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen, dan heeft u mogelijk recht op een teruggaaf.

De voorwaarden

De voorwaarden voor middeling zijn simpel, deze zijn:

  1. De regeling geldt alleen voor box 1 inkomen.
  2. Periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren waarbij u in Nederland belasting heeft betaald (het middelingstijdvak).
  3. Verzoek binnen 3 jaar nadat de aanslag van het laatste jaar onherroepelijk vaststaat.
  4. Stuur een berekening voor de middeling mee.
  5. Bij een negatief inkomen moet u het inkomen op nul stellen.
  6. De eerste € 545 krijgt u niet terug, alles daarboven wel.

Indien u buitenlands belastingplichtig bent, dan mag u de middelingsregeling gebruiken als u 90% of meer van uw totale inkomen (het wereldinkomen) in Nederland verdient. Wanneer u in één van de jaren van het middelingstijdvak 65 jaar bent geworden, dan moet u een correctie uitvoeren voordat u uw teruggaaf berekent.15 Mei 2013


Waardeer het artikel MiddelingStel uw vraag:naar boven
U bevindt zicht hier :
>
>
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl