Onzakelijke lening in de winstsfeer

Waar in 2008 de eerste arresten door de Hoge Raad zijn gewezen over de onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting en terbeschikkingstellingsregeling, heeft de Hoge Raad recenter een arrest gewezen over een onzakelijke lening in de winstsfeer.

Aandeelhoudersmotieven

Van een onzakelijke lening kan sprake zijn indien de lening is verstrekt vanuit aandeelhoudersmotieven. Dit betekent dan ook dat er sprake dient te zijn van aandeelhouderschap om toe te komen aan de kwalificatie van een onzakelijke lening. Geen aandeelhouderschap, geen onzakelijke lening.

Persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen

In het arrest van de Hoge Raad van 16 september 2016, nr. 15/03909 trekt de onzakelijke leningsleer door naar de winstsfeer, zij oordeelt:

“Behalve in aandeelhoudersrelaties kan tevens sprake zijn van een onzakelijke lening in situaties waarin een debiteurenrisico dat een onafhankelijke derde niet zou hebben genomen, wordt aanvaard op grond van persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen (zie HR 18 december 2015, nr. 15/00942, ECLI:NL:HR:2015:3599, BNB 2016/38). Gelet daarop heeft ook in een geval als het onderhavige te gelden hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in de onderdelen 3.3.1 tot en met 3.3.6 van zijn arrest van 25 november 2011, nr. 08/05323, ECLI:NL:HR:2011:BN3442, BNB 2012/37.”

In onderhavig arrest ging het om een maatschap waarvan vader, moeder en zoon deel uitmaakten. Vader en moeder hebben de vordering die zij op zoon hadden uit hoofde van zijn negatieve kapitaalrekening kwijtgescholden. Het verlies op deze vordering wensten zij in mindering te brengen op hun fiscale winst, de Hoge Raad oordeelt echter dat afwaardering niet mogelijk is daar er sprake is van een onzakelijke lening.

Belang voor de praktijk

In de praktijk zien wij dat de inspecteurs van de Belastingdienst vrij snel het standpunt innemen dat sprake is van een onzakelijke lening en zij een afwaarderingverlies niet accepteren. Hierbij gaan zij eraan voorbij dat hiervoor sprake dient te zijn van aandeelhouderschap, danwel persoonlijke betrekkingen tussen natuurlijke personen.

Heeft u hulp nodig bij een geschil met de Belastingdienst? Neem vrijblijvend contact op met de auteur van dit artikel.19 Okt 2016Waardeer het artikel Onzakelijke lening in de winstsfeerStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl