Vaste kostenvergoedingen in de werkkostenregeling

Veel ambulante en minder ambulante werknemers ontvangen een vaste kostenvergoeding per maand. Dit voorkomt dat ze voor allerlei kleinere uitgaven continue bonnetjes moeten bewaren en declareren. Binnen de werkkostenregeling is het toegestaan om uw werknemer een vaste kostenvergoeding toe te kennen voor de gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten. Daarnaast mag u ook voor andere kosten een vergoeding geven, dit deel van de kostenvergoeding valt dan in de vrije ruimte.

Voorwaarden vaste kostenvergoeding

  •  Het bedrag van de vrijstellingen en kostenvergoedingen moet u aannemelijk kunnen maken.
  •  De vrijstelling en de kostenpost moet u omschrijven en u moet een schatting geven van dit bedrag.
  •  De opbouw van de vaste kostenvergoeding moet vastgelegd zijn, onderverdeeld in bedragen voor vrijstellingen en andere kostenposten. Dit doet u door een opstelling te maken van de kostenvergoeding en dit als bijlage bij de arbeidsovereenkomst te voegen.
  • Het aannemelijk maken van het bedrag van de kostenvergoeding doet u door uw werknemers één maand de bonnetjes van hun uitgaven te laten bijhouden. Dit legt u vast in uw administratie. Indien de omstandigheden wijzigen of indien de onkostenvergoeding wijzigt, dient u voor de betreffende werknemer opnieuw op de beschreven wijze aannemelijk te maken.


25 Feb 2014Waardeer het artikel Vaste kostenvergoeding werkkostenregelingStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl