Werkkostenregeling voorbereiden

Sinds 2011 is het mogelijk om de werkkostenregeling binnen uw bedrijf toe te passen. De meeste werkgevers hebben hier nog niet voor gekozen. Per 1 januari 2015 moet u verplicht overstappen naar de werkkostenregeling.

Wat te doen in 2014?

Het is van belang dat u in 2014 gaat inventariseren wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf. Het belangrijkste is:

·   aanpassen personeelshandboek;

·  aanpassen arbeidsovereenkomsten / arbeidsvoorwaarden;

·  interne regelingen (mobiele telefoon, fiets, thuiswerken, etc.) nader bekijken;

·  afstemming wijziging arbeidsvoorwaarden met personeelsvertegenwoordiging, ondernemingsraad en / of Belastingdienst.

Overstappen naar de werkkostenregeling 

Het overstappen naar de WKR kan wel gevolgen hebben op uw (loon)administratie, uw secundaire arbeidsvoorwaarden waarbij ook eventueel rekening dient te worden gehouden met een algemeen verbindend verklaarde CAO en het opstellen of aanpassen van allerlei regelingen. In de bijlage die bij deze brief is gevoegd, wordt in het kort de werking van de WKR toegelicht.

Om een indruk te hebben wat de overstap naar de WKR voor u betekent, verzoeken wij u om de volgende gegevens aan ons toe te sturen:

·   voorbeeld arbeidsovereenkomst;

·   afschrift van het personeelshandboek;

·   overzicht van de vergoedingen en verstrekkingen die niet in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek zijn opgenomen;

·  de totale loonsom van 2013.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact met ons op.25 Feb 2014Waardeer het artikel WerkkostenregelingStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl