Nieuwe BTW-regels elektronische dienstverlening 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari aanstaande wijzigen de regels voor de BTW-heffing inzake elektronische- , telecommunicatie- en omroepdiensten. Dit is met name van belang voor internetdienstverleners met particulieren / niet-ondernemers als klant. In tegenstelling tot de huidige regel moeten ondernemers vanaf 2015 de BTW over aan niet-ondernemers geleverde diensten afdragen in het land waar de afnemer woont.

Elektronische diensten

Elektronische diensten zijn langs elektronische weg verrichte diensten. Om te verduidelijken wat men hiermee bedoelt, zijn in de BTW Richtlijn enkele voorbeelden gegeven. Je moet daarbij denken aan:

  • het leveren en onderbrengen van websites, het onderhoud en op afstand bedienen van programma's en uitrustingen;
  • de levering en de bijwerking van software;
  • de levering van beelden, geschreven stukken en informatie en de terbeschikkingstelling van databanken;
  • de levering van muziek of films, van spelen, met inbegrip van kans- en gokspelen, en van uitzendingen of manifestaties op het gebied van politiek, cultuur, kunst, sport, wetenschappen of ontspanning;
  • de levering van onderwijs op afstand.

In de praktijk

De nieuwe regelgeving stelt de praktijk voor enkele uitdagingen. Zo moet men nu van elke klant gaan vastleggen waar hij / zij woont om te kunnen bepalen welk BTW-tarief van toepassing is. Bovendien verschilt het tarief per land. Men moet dus gaan werken met verschillende prijzen of voor lief nemen dat de marge op een dienst die in Duitsland wordt verkocht lager is dan de marge in bijvoorbeeld Luxemburg. Hoe dan ook, de websites en de achterliggende administratie moeten hiervoor worden aangepast.

Aangifte doen

In principe zou de dienstverlener zich in alle landen waar hij klanten heeft moeten registreren als BTW-ondernemer, om aldaar aangifte te kunnen doen. Je kunt immers de BTW niet verleggen naar de afnemer zoals dat bij een dienst die wordt verricht aan een BTW-ondernemer wel kan. Om dit te voorkomen is de Mini One Stop Shop-regeling (MOSS) bedacht. U kunt dan vanuit 1 lidstaat aangifte doen voor alle diensten die u binnen de EU heeft geleverd. Om hier gebruik van te maken moet u zich voor 31 december registreren. Informatie hiervover vindt u op de volgende link: EU-btw melding doen met MOSS.17 Okt 2014


Waardeer het artikel Omzetbelasting internetdiensten vanaf 2015Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl