Normaal vermogensbeheer of meer dan normaal vermogensbeheer

In de belastingpraktijk is het begrip vermogensbeheer vaak onderwerp van discussie, waarbij de belangen in de verschillende belastingen volledig tegengesteld zijn. Het leuke is dat de Belastingdienst daardoor ook tegengestelde standpunten inneemt afhankelijk van de belastingsoort die het betreft.

Inkomstenbelasting versus erf- / schenkbelasting

In de inkomstenbelasting is het altijd de vraag of een belegging (meestal onroerende zaken) in box 1 thuis hoort of in box 3. Het belang is duidelijk, in box 1 zijn de huuropbrengsten belast tegen het progressieve tarief en reken je tegen hetzelfde tarief af over een boekwinst bij verkoop. In box 3 betaal je slechts 1,2% over de waarde van de belegging -/- de daaraan toerekenbare financiering.

In de erf- en belasting kent men het fenomeen bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Grofweg geeft de faciliteit een volledige vrijstelling van erf- en schenkbelasting bij de overdracht van ondernemingsvermogen tot een waarde van één miljoen euro en ook hierboven geeft deze faciliteit nog een aanzienlijke vrijstelling. Die vrijstelling krijg je niet als er sprake is van beleggingsvermogen. 

Praktijk en rechtspraak

In de praktijk voer je dus met de inspecteur voor de inkomstenbelasting een discussie, waarbij de inspecteur vooral probeert aan te tonen dat de belastingplichtige een meer dan gewone belegger is en de inspecteur voor de erf- en schenkbelasting probeert bij dezelfde belegger vooral duidelijk te maken dat de beste man of vrouw niets meer doet dan gewoon beleggen. Onderstaande uitspraak van de Rechtbank Den Haag is daarvan een mooi voorbeeld.

Geschil

In geschil is of de verkrijging van de aandelen uit erflater's nalatenschap kwalificeert als een verkrijging van ondernemingsvermogen, waarop de voorwaardelijke vrijstelling van successierecht van toepassing is. Primair is in geschil of de activiteiten van de B.V. kwalificeren als het drijven van een onderneming. Subsidiair is in geschil of de activiteiten normaal vermogensbeheer te boven gaan.

Belastingplichtige verichtte in deze casus de volgende activiteiten:

Onder meer het voeren van de administratie, het bepalen van huurprijzen voor woningen, garages en bedrijfsruimten, het huurdersbeheer, het manen van nalatige huurders, het opstellen van huurovereenkomsten, de contacten met aannemers, het inzetten van mensen, het beoordelen van klachten van huurders, het beoordelen van het onderhoud van het onroerend goed, de aankoop van grond of gebouwen en het ontwikkelen en realiseren van nieuwe projecten al dan niet fasegewijs alsmede het onderhouden van de hiervoor benodigde contacten met gemeentelijke diensten en anderen.

De inspecteur vindt blijkbaar dat bij deze activiteiten nog steeds sprake is van normaal vermogensbeheer, dus belast in box 3 en geen vrijstelling voor de erf- en schenkbelasting. De Rechtbank oordeelt anders en vindt dit meer dan normaal vermogensbeheer. De inspecteur krijgt ongelijk en de belastingplichtige krijgt vrijstelling van erfbelasting. Voor de volledige uitspraak zie: Rechtbank Den Haag nr SGR 14/1201.27 Mrt 2015


Waardeer het artikel Normaal vermogensbeheer of meer dan normaal vermogensbeheerStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl