Beroepsvoetballer fiscaal beter af bij FC Twente

Alvorens de fiscaaltechnische inhoud van dit artikel wordt weergegeven, wil ik graag even een paar feiten op een rij zetten. Dit betreft de buitenlandse trainingskampen van een tweetal voetbalclubs hier in Nederland.

FC Twente:          Gran Canaria (Spanje)
Ajax:                     Brazilië

Dit weergegeven hebbende zal ik beginnen aan de uiteenzetting van een uitspraak die onlangs door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch [1] is gedaan inzake een geschil tussen een beroepsvoetballer en de Belastingdienst. In geschil was of de beroepsvoetballer recht had op een belastingvrijstelling ter zake van het aan trainingskampen toerekenbare deel van het basissalaris.

Uitspraak geschil beroepsvoetballer – Belastingdienst (samenvatting)

Belanghebbende is beroepsvoetballer, in dienst bij een Nederlandse voetbalclub en in het onderhavige jaar woonachtig in Nederland. Uit hoofde van de dienstbetrekking genoot de beroepsvoetballer een loon dat mede bestond uit een basissalaris. In het onderhavige jaar verbleef belanghebbende onder meer in Spanje en Thailand wegens aldaar georganiseerde trainingskampen. Tijdens die trainingskampen werden (vriendschappelijke) oefenwedstrijden gespeeld. Die wedstrijden waren toegankelijk voor het publiek.

De Rechtbank vond dat de beroepsvoetballer geen recht had op een belastingvrijstelling ter zake van het aan die trainingskampen toerekenbare deel van het basissalaris, omdat die trainingskampen, waaronder de bedoelde wedstrijden, waren gericht op training en niet op het publiek. Daarom heeft de beroepsvoetballer geen persoonlijke werkzaamheden als zodanig verricht in Spanje en Thailand en heeft hij geen recht op de bedoelde belastingvrijstelling. Het Hof stelt belanghebbende echter in het gelijk, waardoor de beroepsvoetballer wel recht heeft op de bedoelde belastingvrijstelling [2].

Spanje en Thailand hebben een bepaling in het belastingverdrag met Nederland opgenomen, waarin wordt bepaald dat inkomsten verkregen door beroepsbeoefenaars uit hun persoonlijke werkzaamheden als zodanig worden belast in de staat waarin deze werkzaamheden worden verricht (Spanje of Thailand dus). In dit verdrag staat tevens opgenomen hoe Nederland een vermindering verleent ter voorkoming van dubbele belasting. Dit voorkomingsartikel schrijft bij inkomsten in de zin van de artiesten- en sportersbepalingen de vrijstellingsmethode voor, waardoor de beroepssporter een fiscaal voordeel kan behalen (afhankelijk van de belastingheffing in het betreffende land) [3]. 

Het cassatie beroep tegen deze uitspraak is door de staatssecretaris ingetrokken in oktober 2012, u kunt zijn notitie hier raadplegen.

Conclusie

Zoals hierboven weergegeven, hebben spelers van FC Twente mogelijk recht op een belastingvrijstelling ter zake van het aan de in Spanje gehouden trainingskampen toerekenbare deel van het basissalaris [4]. Aangezien een belastingvrijstelling wordt verleend op basis van het verdrag tussen Nederland en Spanje, zal hier een belastingvoordeel kunnen worden behaald.

Spelers van Ajax die op trainingskamp gaan naar Brazilië hebben recht op de verrekeningsmethode zoals dat is opgenomen in het verdrag tussen Nederland en Brazilië. Dit betekent dat zij fiscaal geen voordeel hebben van de toerekening van een gedeelte van het basissalaris aan de in Brazilië gehouden trainingskampen.

Naar mijn persoonlijke mening is dit een extra reden voor de beroepsvoetballer om te kiezen voor FC Twente. 


[1] Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12/00024, LJN:BX0587.
[2] Het Hof heeft dit geoordeeld onder verwijzing naar het arrest BNB 2007/144.
[3] Bij een verrekeningsmethode zal geen voordeel worden behaald aangezien dan, globaal omschreven, slechts de in het buitenland betaalde belasting in mindering mag worden gebracht op de berekende Nederlandse belasting over dit inkomen.
[4] Uiteraard altijd afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden.16 Jul 2012


Waardeer het artikel Beroepsvoetballer fiscaal beter af bij FC Twente

Beroepsvoetballer fiscaal beter af bij FC Twente rating_text 10 / 10 rating_points 5 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl