Transferbetalingen voetballers

Een voetbalclub (of betaald voetbalorganisatie) in de eredivisie heeft discussie met de Belastingdienst. Er zijn transfers van 2 voetballers betaald op bankrekeningen van buitenlandse voetbalclubs. De Belastingdienst stelt dat de geldsommen als (netto) loon aan de voetballers toekomen. Er is een naheffingsaanslag loonheffingen (eindheffing) aan de voetbalclub opgelegd. Het gerechtshof heeft dit vastgesteld. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar een ander gerechtshof omdat de motivering gebreken vertoonde.

De zaak wordt verwezen naar het gerechtshof in Arnhem en deze doet op 19 juni 2012 uitspraak. Het gerechtshof in Arnhem komt tot de volgende conclusies:

  1. Aanslag loonheffing is terecht.
  2. Enkelvoudige aanslag (geen eindheffing).
  3. Aanslag moet bij de voetbalclub worden opgelegd en niet bij de speler.

Ajax betaalde transfers aan andere voetbalclubs die de transferrechten niet in hun bezit hadden. Het bleek dat de voetballers deze rechten hadden en dat de transfers op hun uitdrukkelijke verzoek zijn betaald aan derden. Op grond van de wet loonheffing (artikel 10 lid 1 en 31 lid 1 Loonbelasting 1964) mag een normale aanslag worden opgelegd en geen eindheffingsregeling. De voetbalclub had op het moment van de overname namelijk nog niet besloten om af te zien van verhaal van de belastingheffing. Feitelijk zal Ajax wellicht de loonheffing niet meer kunnen verhalen (moet binnen 5 jaar).

Ajax krijgt nog wel een proceskostenvergoeding van ruim € 3.000. Ik denk dat de uiteindelijke proceskosten voor deze vele zittingen veel hoger zijn geweest.

De procedure inzake de transferbetalingen

Het ging in deze procedure over Ajax, de voetballers waren Laudrup en Arveladze. Er werden gelden overgeboekt naar bankrekeningen in Zwitserland. De Belastingdienst heeft een aanslag opgelegd van ongeveer € 5.000.000 (inkomen). In eerste instantie keek het gerechtshof in Amsterdam kritisch naar de zaak (uitspraak 20 december 2006), het gerechtshof accepteerde de gebruteerde aanslag loonheffing niet. De reden was dat er naast een aanslag loonheffing bij Ajax ook aanslagen inkomstenbelasting bij de spelers zijn opgelegd, dit mag niet (Hoge Raad 10 februari 1993 BNB 1994/106). De Hoge Raad (uitspraak 11 juli 2008) was het niet met het gerechtshof eens, er was geen sprake van een gecoördineerde actie. Als er sprake is van loon, dan moet Ajax de loonheffing betalen. Het gerechtshof in Den Haag moest hier vervolgens over oordelen (uitspraak 26 juni 2009). De rechters waren er snel klaar mee, Ajax moest de aanslag betalen. Ajax heeft nooit de intentie gehad om de belasting te verhalen op de spelers en derhalve is brutering terecht. De Hoge Raad kwam daarna nogmaals in actie (arrest 21 januari 2011). De Hoge Raad was van mening dat de uitspraak niet voldoende gemotiveerd was. De procedure ging vervolgens naar het gerechtshof Arnhem en zij deed op 19 juni 2012 uitspraak. De insteek van Ajax is nog om de opgelegde eindheffingsaanslag om te zetten in een verhaalbare enkelvoudige naheffingsaanslag (artikel 31 lid 1 en onderdeel a Wet loonheffing). In een andere uitspraak van de Rechtbank in Haarlem d.d. 10 november 2010 (civiele uitspraak) ging dit wel goed, deze uitspraak ging over een aanslag inzake de voormalige trainer van AZ, de heer W. van Hanegem.

Civielrechtelijke notitie

Ajax wil blijkbaar de aanslag ophalen bij de spelers, haar goed recht lijkt mij. Ajax moet de spelers hiervan dan wel tijdig (binnen 5 jaar) op de hoogte brengen, anders zijn ze simpelweg te laat. De aanslag loonheffing is in 2002 bij Ajax binnengekomen, de stuiting van de vordering moet dan voor 2007 aan de spelers zijn medegedeeld. Ik heb geen idee of dit is gebeurd.12 Jul 2012


Waardeer het artikel Transferbetalingen voetballers

Transferbetalingen voetballers rating_text 10 / 10 rating_points 1 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl