Bronheffing voor de sportbeoefenaar

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat het heffen van loonbelasting van buitenlandse gezelschappen, waarvan de leden als beroep een tak van sport beoefenen, door middel van verplichte inhouding aan de bron door degene met wie de sportbeoefening is overeengekomen, verenigbaar is met het vrije EU-verkeer van diensten. 

Een betaald voetbalorganisatie is in 2002 en 2004 met een Britse BVO overeengekomen om in Nederland vriendschappelijke wedstrijden te spelen. De club heeft in verband met deze wedstrijden vergoedingen aan de Britse BVO betaald. Op deze vergoedingen heeft de Nederlandse BVO geen loonbelasting ingehouden. In geschil zijn de ter zake van deze vergoedingen aan de club opgelegde naheffingsaanslagen loonbelasting.

Volgens de Hoge Raad (24 september 2010, nrs. 09/00296 en 09/00400, V-N 2010/52.19) bestaat er in het licht van de door het HvJ EU gewezen jurisprudentie gerede twijfel of de onderhavige artiesten- en beroepsportersregeling een beperking is van het vrije verkeer van diensten. De inhoudingsplicht is namelijk niet aan de orde als de dienstverrichter in Nederland is gevestigd. Als de heffing een belemmering is van het vrije EU-verkeer van diensten, dan rijst de vraag of bronheffing wordt gerechtvaardigd omdat buitenlandse gezelschappen veelal kortstondig in Nederland verblijven en daarom moeilijk controleerbaar zijn. Het Hof van Justitie EU verklaart voor recht dat het beperken van het vrije EU-verkeer van diensten, bestaan uit de aanvullende administratieve last en het daarmee samenhangende aansprakelijkheidsrisico, voldoende wordt gerechtvaardigd door de doelmatige invordering van belasting.

De Hoge Raad oordeelt nu dat het heffen van loonbelasting van buitenlandse gezelschappen, waarvan de leden als beroep een tak van sport beoefenen, door middel van verplichte inhouding aan de bron door degene met wie de sportbeoefening is overeengekomen, verenigbaar is met het vrije EU-verkeer van diensten.12 Mrt 2013


Waardeer het artikel Bronheffing sportersStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl