Onkostenvergoeding kleding aan voetbaltrainers

Over loon en salaris in geld of in natura is loonheffing verschuldigd. Voorbeelden van loon in natura zijn:

  • werkkleding;
  • korting op artikelen;
  • verstrekken van maaltijden;
  • toegangsbewijzen voor sportevenementen.

Vergoeding voor werkkleding

Een vergoeding voor echte werkkleding is belastingvrij. Ook een vergoeding voor het wassen van werkkleding kan onbelast worden verstrekt aan de trainer. De vraag is dan of sprake is van kleding of van werkkleding. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan werkkleding, deze zijn:

  • kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls;
  • kleding die is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm² in totaal. Deze voorwaarde geldt voor elk kledingstuk, bijvoorbeeld voor een trainingspak moet het logo zowel op de broek als op het jack worden afgebeeld.

De stelplicht en bewijslast dat de kleding aan één van de bovenstaande eisen voldoet rust op de belastingplichtige resp. de voetbalclub en / of de trainer.

Procedure over werkkleding voor trainer

Op 29 augustus 2012 is uitspraak gedaan door het Gerechtshof te ’s Hertogenbosch (rolnummer 11/00755) inzake een betaalde onkostenvergoeding aan een voetbaltrainer voor ‘kleding’. Het betrof een amateurvoetbalvereniging die verschillende trainers in dienst had. Zij betaalde in de jaren 2002 - 2004 de trainers een onkostenvergoeding van € 650. Hiervan was € 400 voor kleding, € 80 voor contributies, € 90 voor verblijfkosten en de rest voor overige kosten. De Belastingdienst (inspecteur) is van mening dat de vergoeding voor kleding te hoog is. De inspecteur accepteert een bedrag van € 125 per jaar voor kleding, het meerdere wordt belast met loonheffing.

In de onderhavige zaak kon de belastingplichtige niet aannemelijk maken dat de kleding was voorzien van logo’s met een oppervlakte van meer dan 70 cm². Evenmin heeft de belastingplichtige aannemelijk gemaakt dat de verstrekte vergoeding door de trainers is aangewend om werkkleding met belastingplichtige haar logo aan te schaffen dan wel dat er sprake was van kleding die dusdanig specifiek is, dat die kleding uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om bij het vervullen van de dienstbetrekking te worden gedragen. Nu belastingplichtige al het vorenstaande niet aannemelijk heeft gemaakt, werd de naheffingsaanslag door het Hof geaccepteerd.  

Belastingtip trainer en kleding

Als de werkkleding niet aan de voorwaarden voldoet, is er wellicht een alternatieve oplossing. De werkkleding mag dan door de trainer worden gedragen maar moet aantoonbaar op de werkplek (dus bij de voetbalclub) blijven. Dit geldt ook voor voetbalschoenen en overige kleding.

Eindheffing bij werkkleding

De voetbalclub kan 20% eindheffing toepassen over geschenken in natura aan de voetbaltrainer. Deze geschenken mogen dan (op jaarbasis) niet meer waard zijn dan € 70.

Werkkostenregeling vanaf 2011

Bovenstaande eisen zien op de oude regeling van de vergoeding en verstrekkingen. Vanaf het jaar 2011 geldt een nieuwe regeling, te weten de werkkostenregeling. De voorwaarden voor de werkkleding blijven hetzelfde, behalve dat onder de werkkostenregeling de kleding van de werkgever moet blijven. Dus slechts het ter beschikking stellen hiervan kan onbelast geschieden indien aan de overige twee voorwaarden, zoals die hierboven zijn opgenomen, wordt voldaan.

Indien u werkkleding ter beschikking gesteld krijgt, is het altijd verstandig uw fiscaal adviseur de mogelijke consequenties te laten beoordelen en op te lossen teneinde vervelende discussies achteraf te voorkomen.

Bron

De tekst van de produre van het Gerechtshof kunt u hier raadplegen.25 Sep 2012Waardeer het artikel Onkostenvergoeding voetbaltrainers

Onkostenvergoeding voetbaltrainers rating_text 10 / 10 rating_points 1 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl