VAR-DGA voor bondscoach

Onlangs heeft Hof Den Bosch beslist dat een bondscoach in aanmerking kwam voor een door hem aangevraagde Verklaring arbeidsrelatie DGA (VAR-DGA). Doordat hij hiervoor in aanmerking kwam, hoeft de opdrachtgever (sportbond) geen loonbelasting en premiesĀ  volksverzekeringen in te houden op de vergoeding die hij betaalt aan de bondscoach (er is derhalve geen dienstbetrekking aanwezig).

Een kenmerkend onderdeel van een dienstbetrekking is het bestaan van een gezagsverhouding. Volgens het Hof ontbrak deze, aangezien de bondscoach het grootste deel van zijn werkzaamheden zelfstandig en zonder enige vorm van gezag uitoefende. Het was daarbij van belang dat de bondscoach over een uitzonderlijke specifieke deskundigheid beschikte. De sportbond kon in het onderhavige geval wel aanwijzingen geven, maar naar het oordeel van het Hof is dat ook denkbaar binnen een overeenkomst van opdracht.

Trainers die hun werkzaamheden verrichten middels een eigen besloten vennootschap (waar zij in dienst zijn) dienen een VAR-DGA te overleggen aan de opdrachtgever (voetbalclub). Zoals hierboven weergegeven dient de overeenkomst goed te worden bekeken om te beoordelen of men hiervoor in aanmerking komt. De uitspraak geeft aanknopingspunten weer, waardoor het argument kan worden onderbouwd dat geen sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Controleer derhalve de overeenkomst en pas deze zonodig aan indien een VAR-DGA wenselijk is.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jongbloed Fiscaal Juristen op 053 - 432 72 00.3 Jun 2013


Waardeer het artikel VAR-DGA voor bondscoachStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl