Verhuur van appartementen en bijkomende diensten

De verhuur van woningen is vrijgesteld van omzetbelasting. Daar particulieren geen ondernemers voor de omzetbelasting zijn, kan er ook niet geopteerd worden voor een belaste verhuur Als ontwikkelaar of verkrijger van een appartementencomplex zal de voorbelasting op investeringen dan ook geen recht geven op een teruggave van voorbelasting.

Bieden van parkeergelegenheid

Indien tot een appartementencomplex ook parkeergelegenheid behoort die al dan niet tegen betaling ter beschikking wordt gesteld aan de bewoners van het appartementencomplex, dient aandacht te worden besteed aan de gevolgen voor de omzetbelasting. De verhuur van parkeerplaatsen is in beginsel onderworpen aan omzetbelasting, echter indien de verhuur van een parkeerplaats nauw samenhangt met de verhuur van een appartementencomplex, dan zal deze dienst opgaan in de verhuurdienst van een appartement, Gerechtshof Amsterdam, 14 juni 2016, nr 15/00595.

Levering van energie, warmte, water en andere aanvullende diensten

Waar appartementencomplexen steeds vaker als een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) dienen te kwalificeren, zal de verhuurder ook een deel van de energie / warmte leveren aan de verhuurder. Waar het vastgoedbesluit uit 2013 impliceert dat deze diensten ook opgaan in de verhuurdienst, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest van 16 april 2015, zaak C-42/14 (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Warszawie) anders beslist. Het HvJ Eu heeft bepaald dat, indien de huurder, de leverancier of dienstverrichter zelf kan kiezen en / of zelf kan bepalen hoe hij de betrokken goederen of diensten gebruikt, er sprake is van een afzonderlijke dienst die niet opgaat in de verhuurdienst. Deze uitspraak zal er dan ook toe kunnen leiden dat de omzetbelasting die zit in de investeringen die worden gedaan voor de opwekking van energie of warmte (zonnepanelen, warmtewisselaars, warmtepompen e.d.) als voorbelasting in aftrek gebracht kan worden. Het is hier echter wel van belang hoe dit vormgegeven wordt.

De praktijk leert, ook gezien het feit dat het vastgoedbesluit dateert uit 2013 (19 september 2013, nr. BLKB2013/1686M) en tot op heden niet is aangepast, dat de Belastingdienst al snel van mening is dat alle diensten die worden geleverd door de verhuurder van het appartementencomplex ondergeschikt zijn de fiscale kwalificatie van de "hoofddienst". Dit is echter achterhaald door het arrest HvJEU 16 april 2015, zaak C-42/14, het wachten is nu op een actualisering van het vastgoedbesluit.12 Sep 2016


Waardeer het artikel Verhuur van appartementen en bijkomende dienstenStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl