Mei 2017

01 Mei 2017 - Bedrijfsopvolgingsregeling ontwikkelingsactiviteiten onroerend goed

Januari 2017

19 Januari 2017 - Toename van een rekening-courantschuld kwalificeert als onttrekking

December 2016

27 December 2016 - Uitstel afschaffen pensioenopbouw in eigen beheer

November 2016

22 November 2016 - Uitfaseren pensioen in eigen beheer van DGA

Oktober 2016

19 Oktober 2016 - Onzakelijke lening in de winstsfeer

05 Oktober 2016 - Winstoptimalisatie door een fiscale scan

September 2016

26 September 2016 - Belastingdienst slaagt niet in bewijslast in het kader van het gebruikelijkheidscriterium bij de werkkostenregeling

17 September 2016 - Hoge Raad: “Bij de onttrekking van een bedrijfsmiddel kan ook een herinvesteringsreserve gevormd worden”

17 September 2016 - De herinvesteringsreserve (HIR)

12 September 2016 - Omzet- en overdrachtsbelasting bij zakelijk onroerend goed

12 September 2016 - Verhuur van appartementen en bijkomende diensten

Augustus 2016

31 Augustus 2016 - Vervolguitsluiting o.g.v. artikel 69, lid 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen

31 Augustus 2016 - Omkering bewijslast

29 Augustus 2016 - ANPR-camera's op de openbare weg door de Belastingdienst niet in overeenstemming met de privacy-waarborg van art. 8 EVRM

29 Augustus 2016 - Vernietiging navorderingsaanslagen

16 Augustus 2016 - Bedrijfsopvolgingsregeling vastgoed B.V.

Juli 2016

25 Juli 2016 - DGA en wijzigingen pensioen in eigen beheer

Juni 2016

23 Juni 2016 - Zakelijkheid kortstondige lening

April 2016

12 April 2016 - Belastingheffing bij overdracht familiebedrijven

Maart 2016

01 Maart 2016 - Wisseling van baan, wel of geen waardeoverdracht van pensioen?

Februari 2016

29 Februari 2016 - Advocaatkosten in verband met verdeling polissen niet aftrekbaar

16 Februari 2016 - Oudedags-vennootschap

Juni 2015

02 Juni 2015 - Verdeling pensioen bij echtscheiding

02 Juni 2015 - Pensioenmogelijkheden voor ZZP'er

April 2015

07 April 2015 - Versnelde verhoging AOW-leeftijd

Maart 2015

27 Maart 2015 - Normaal vermogensbeheer of meer dan normaal vermogensbeheer

13 Maart 2015 - Gebruikelijk loon 2015

Februari 2015

24 Februari 2015 - Bijtelling privégebruik auto, bewijslastverdeling en boete

Januari 2015

30 Januari 2015 - Premies overlijdensrisicoverzekering fors gedaald

Oktober 2014

17 Oktober 2014 - Nieuwe BTW-regels elektronische dienstverlening 1 januari 2015

17 Oktober 2014 - Omzetbelasting

September 2014

18 September 2014 - Belastingplan 2015

Juli 2014

30 Juli 2014 - Pensioen voor ZZP'er; ZZP Pensioenfonds

Juni 2014

25 Juni 2014 - Aanpassing fiscale pensioenwetgeving per 1 januari 2015 (Witteveen 2015)

10 Juni 2014 - BTW op de werkkamer in uw eigen woning

Mei 2014

02 Mei 2014 - Fiscale eenheid BTW verbreken door certificering aandelen

Maart 2014

11 Maart 2014 - Internationale geldlening of kapitaal

Februari 2014

25 Februari 2014 - Loonheffingen

25 Februari 2014 - Werkkostenregeling

25 Februari 2014 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling

25 Februari 2014 - Nihilwaarderingen werkkostenregeling

25 Februari 2014 - Intermediaire kosten en werkkostenregeling

25 Februari 2014 - Vaste kostenvergoedingen in de werkkostenregeling

24 Februari 2014 - Terugkeer uit de B.V. via VOF

Januari 2014

03 Januari 2014 - Expirerende lijfrentes

Oktober 2013

15 Oktober 2013 - Maatregelen uit begrotingsakkoord 2014

14 Oktober 2013 - Stamrechtvrijstelling 2014

07 Oktober 2013 - Collectief pensioen voor altijd?

Augustus 2013

27 Augustus 2013 - Aanpassen pensioenregeling DGA per 1 januari 2014 (Wet VAP)

27 Augustus 2013 - Crowdfunding, een nieuw tijdperk!

13 Augustus 2013 - Het leed dat box 3 heet!

12 Augustus 2013 - Auto van de zaak

12 Augustus 2013 - Onrechtmatig bewijs en auto van de zaak

12 Augustus 2013 - Motor van de zaak

12 Augustus 2013 - Oldtimer van de zaak

12 Augustus 2013 - Belastingvrije uitkering uit een personeelsfonds

07 Augustus 2013 - Pas op bij aangaan fiscale eenheid

07 Augustus 2013 - Problemen pensioen van de DGA

07 Augustus 2013 - Crowdfunding en belastingen

07 Augustus 2013 - Vrijvalwinst bij aangaan fiscale eenheid Vpb

Juli 2013

30 Juli 2013 - Verliezen niet aangemerkt als houdsterverliezen

23 Juli 2013 - Meldingsplicht voor ‘eigen’ hypotheken

19 Juli 2013 - Netto- of brutoloon?

02 Juli 2013 - Crisismaatregel willekeurige afschrijving 2013 (vanaf 1 juli)

Juni 2013

12 Juni 2013 - Hypotheekrente na echtscheiding (gedeeltelijk) niet meer aftrekbaar

12 Juni 2013 - Bankgeheim binnen de EU verdwijnt volledig

03 Juni 2013 - VAR-DGA voor bondscoach

Mei 2013

15 Mei 2013 - Middeling levert geld op

15 Mei 2013 - Zwart geld

15 Mei 2013 - Echtscheiding en eigen woning

15 Mei 2013 - Auto of scooter van de zaak

15 Mei 2013 - Voetbaltrainer in dienstbetrekking

08 Mei 2013 - Liquiditeitsverbetering bij B.V.’s met pensioen en lijfrente in eigen beheer

April 2013

26 April 2013 - Aankondiging onderzoeken bij stamrecht B.V.'s

15 April 2013 - Subsidieregeling sterktes in innovatie

Maart 2013

13 Maart 2013 - Uitstel en vereenvoudiging van de werkkostenregeling

12 Maart 2013 - Bronheffing voor de sportbeoefenaar

11 Maart 2013 - Ik wens je veel personeel!

Februari 2013

20 Februari 2013 - De elektrische auto

Januari 2013

31 Januari 2013 - Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente.

28 Januari 2013 - Sportcomplex en WOZ-waarde

24 Januari 2013 - Afstempelen pensioen in eigen beheer

15 Januari 2013 - Doorwerkvereiste bij uitstellen pensioendatum tijdelijk buiten werking

15 Januari 2013 - Jaarrekening, fiscale aangifte en publicatiestukken

13 Januari 2013 - Familiebankhypotheek voor de DGA

13 Januari 2013 - Besparen op box 3 door B.V.

December 2012

03 December 2012 - Grip op liquiditeit, nog belangrijker door de Flex B.V.!

Oktober 2012

04 Oktober 2012 - Deelakkoord begroting 2013

September 2012

26 September 2012 - Bestuurdersaansprakelijkheid

26 September 2012 - Melding betalingsonmacht bij Belastingdienst

25 September 2012 - Onkostenvergoeding kleding aan voetbaltrainers

20 September 2012 - Belastingplannen 2013

Augustus 2012

03 Augustus 2012 - Subsidieregeling voor biodiversiteit en bedrijfsleven

Juli 2012

21 Juli 2012 - Borgstelling DGA

21 Juli 2012 - Rekening-courant aandeelhouder

18 Juli 2012 - WOZ-waarde voetbalstadion

16 Juli 2012 - Beroepsvoetballer fiscaal beter af bij FC Twente

16 Juli 2012 - Werkgeversheffing hoge lonen

16 Juli 2012 - Vaststellingsovereenkomst invulling criterium ‘specifieke deskundigheid en schaarste’ voor profvoetballers

12 Juli 2012 - Belastingparadijs voor voetballer

12 Juli 2012 - Fiscaal nieuws sporters

12 Juli 2012 - Fiscale rechtspraak en sport

12 Juli 2012 - Vennootschapsbelasting en sport

12 Juli 2012 - Sport en loonheffing

12 Juli 2012 - Sport en fiscus

12 Juli 2012 - Transferbetalingen voetballers

12 Juli 2012 - Laag BTW-tarief voetbalstadions

12 Juli 2012 - Internationale sport en fiscus

12 Juli 2012 - Buitenlandse wedstrijd en fiscus

12 Juli 2012 - Omzetbelasting en sport

Juni 2012

15 Juni 2012 - Aftrekbeperking op deelnemingsrente

01 Juni 2012 - Tarieven voor de IB-onderneming en de VPB-onderneming

01 Juni 2012 - FIOD op bezoek

01 Juni 2012 - Flex B.V.

01 Juni 2012 - Controle Belastingdienst

01 Juni 2012 - Voorzieningen

Mei 2012

23 Mei 2012 - Financiering

23 Mei 2012 - Ondernemers

23 Mei 2012 - Subsidies

23 Mei 2012 - MKB Advies

23 Mei 2012 - B.V. !!!!

23 Mei 2012 - DGA

23 Mei 2012 - Overname & opvolging

23 Mei 2012 - Vastgoed

23 Mei 2012 - Echtscheiding

23 Mei 2012 - Pensioenen

15 Mei 2012 - Innovatie prestatie contract

03 Mei 2012 - Afkopen alimentatie

03 Mei 2012 - Checklist echtscheiding

03 Mei 2012 - DGA en echtscheiding

03 Mei 2012 - Echtscheiding ondernemer

03 Mei 2012 - Opheffen huwelijkse voorwaarden bij echtscheiding

03 Mei 2012 - Echtscheiding en eigen woning vanaf 2011

April 2012

24 April 2012 - Achteraf huwelijkse voorwaarden opstellen

24 April 2012 - De fiscale partner vanaf 2011

24 April 2012 - Overdracht vrij van overdrachtsbelasting

24 April 2012 - Bedrijfsopvolgingsregeling

24 April 2012 - Opvolgingsplan familiebedrijf

24 April 2012 - Vastgoed B.V. en estate planning

19 April 2012 - Pensioen (in eigen beheer) en echtscheiding

19 April 2012 - Samenwonen en verdeling van pensioen na “scheiding”

03 April 2012 - Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk

03 April 2012 - R&D-aftrek

03 April 2012 - Innovatiebox

Maart 2012

23 Maart 2012 - Thin capitalisation

23 Maart 2012 - Deelnemerschapslening

22 Maart 2012 - Meewerkaftrek

20 Maart 2012 - Ondernemersaftrek

19 Maart 2012 - Gebruikelijk loon DGA

16 Maart 2012 - Terugbetaling kapitaal bij Flex B.V.

13 Maart 2012 - Omzetten afgewaardeerde vorderingen in aandelenkapitaal

13 Maart 2012 - Belastingvoordeel B.V.-bezitters

13 Maart 2012 - Bedrijfsfusiefaciliteit

13 Maart 2012 - Aandelenfusie

13 Maart 2012 - Optimale structurering van de groep

13 Maart 2012 - Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

12 Maart 2012 - Hypotheekrente en DGA

12 Maart 2012 - Salaris partner DGA

12 Maart 2012 - De onzakelijke lening

12 Maart 2012 - Overeenkomsten tussen DGA en B.V.

12 Maart 2012 - Stichting Administratiekantoornaar boven
U bevindt zicht hier :
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl