Dennis Jongbloed (1970)

Na de studie fiscaal recht in Tilburg (1996) te hebben afgerond, als fiscalist begonnen. Leerde het vak bij een notaris- en belastingadvieskantoor in Enschede en Deventer. Voelt zich als een vis in het water bij het creatief nadenken over fiscale routes en mogelijkheden. Schrijft wekelijks een artikel of column. Wil in de toekomst voor goede doelen in het buitenland werken.

Opleiding

 • MOS (Ondernemersopleiding Enschede)
 • HEAO - FE (Saxion Enschede)
 • Universiteit Tilburg (KUB Tilburg, Fiscaal recht)

Specialiteiten

 • Opzetten (internationale) structuren
 • Fiscale procedures
 • Echtscheidingen
 • Herstructureringen
 • Generatie-overdrachten inclusief estate planning
 • Verkoop / koop ondernemingen
 • Fiscale scans ondernemingen en particulieren

De toekomst?

Ik wil nog een keer in het buitenland voor goede doelen gaan werken en een oldtimer restaureren.

Lid van

 • Tom's Businessclub
 • Bestuur Plus van Twente
 • Businessclub Twente XXL

Nevenactiviteiten

 • Auteur voor diverse vakbladen en internetsites
 • Commissaris van een innovatieve onderneming in Twente
 • Commissaris gezondheidszorgonderneming in het midden van Nederland
 • Commissaris Duitse AG in de bancaire sectorDoor mr. Dennis J.B. Jongbloed geschreven artikelen

Belastingparadijs voor voetballers12 Juli 2012

Vanavond ga ik naar een voetbalwedstrijd van FC Twente. Iedereen weet dat voetballers veel verdienen en dus moeten zij ook veel belasting betalen. In welk land kun je nu fiscaal het beste gaan voetballen, dit vroeg ik mij af.

Buitenlandse wedstrijd en fiscus12 Juli 2012

Ajax, PSV, AZ, FC Twente (maar ook andere clubs) spelen regelmatig in het buitenland. De heffing over deze inkomsten is niet altijd aan Nederland toegewezen. Sporters vergeten meestal om hierom te verzoeken en betalen daarom in Nederland teveel belasting.

Laag BTW tarief voetbalstadions12 Juli 2012

Voetbalstadions mogen het lagere BTW-tarief (6%) toepassen voor onder meer rondleidingen.

Omzetbelasting en sport12 Juli 2012

. Voor de sport gelden er speciale regels voor de omzetbelasting. Veelal betalen organisatoren van sportevenementen wel omzetbelasting en sportclubs niet of tegen het lagere tarief.

Ondernemers23 Mei 2012

Onrechtmatig bewijs en bijtelling12 Augustus 2013

In juli 2013 is vast komen te staan dat de Belastingdienst informatie opvraagt van parkeerbedrijven en andere (overheids)instanties. De informatie wordt onder meer opgevraagd om bij belastingplichtigen te kunnen kijken of de kilometeradministratie van de auto van de zaak wel juist. Men wil dus controleren of de leaseauto vaker voor privédoeleinden is gebruikt dan dat de belastingplichtige zelf heeft opgegeven.

Transferbetalingen voetballers12 Juli 2012

Een voetbalclub (of betaald voetbalorganisatie) in de eredivisie heeft discussie met de Belastingdienst. Er zijn transfers van 2 voetballers betaald op bankrekeningen van buitenlandse voetbalclubs. De Belastingdienst stelt dat de geldsommen als (netto) loon aan de voetballers toekomen. Er is een naheffingsaanslag loonheffingen (eindheffing) aan de voetbalclub opgelegd. Het gerechtshof heeft dit vastgesteld. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar een ander gerechtshof omdat de motivering gebreken vertoonde.

B.V. !!!!23 Mei 2012

Loonheffing en sport12 Juli 2012

Als een werkgever een werknemer in dienstbetrekking neemt, moet er loonheffing worden betaald. Bij sportclubs en verenigingen is het altijd de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking, fictieve dienstbetrekking, kostenvergoeding of een vrijwilliger. Er zijn verschillende groepen:

Motor van de zaak12 Augustus 2013

Een bijtelling op een auto zie je sinds 1 januari 2006 niet alleen terug in de aangifte inkomstbelasting van de werknemer, maar ook in de loonbelasting. Voor een motor geldt deze bijtellingsregeling niet. De motor van de zaak kan een aantrekkelijke beloningsvorm zijn. In de praktijk zal een motor van de zaak vooral toepasbaar zijn voor DGA's en IB-ondernemers. Alleen al de financiering via de zaak verloopt fiscaal vriendelijker dan financiering in privé. Als een werkgever aan een werknemer een motor ter beschikking stelt voor uitsluitend zakelijk gebruik (inclusief woon- / werkverkeer), levert dit geen belastingproblemen op. Als de werknemer de motor tevens voor privéritten mag gebruiken, is in zoverre sprake van loon in natura. Ik zou de werknemer adviseren om een beperkt aantal privékilometers in de aangifte inkomstenbelasting aan te geven. Hierbij voorkomt men problemen omdat de Belastingdienst alsdan moet bewijzen dat er meer kilometers privé gereden zijn. Als men geen kilometers in de aangifte aangeeft, hoeft de fiscus enkel te bewijzen dat privé is gereden.

Oldtimer van de zaak12 Augustus 2013

Vennootschapsbelasting en sport12 Juli 2012

Vennootschapsbelasting is een belasting die door rechtspersonen moet worden betaald over haar winst. De meeste sportclubs hebben hier niet mee te maken omdat er geen winst wordt gemaakt en / of de sportclub niet in de vorm van een rechtspersoon wordt uitgeoefend of dat de rechtspersoon niet belastingplichtig is voor de winstbelasting (geen winst beogen).

WOZ Waarde voetbalstadion18 Juli 2012

In 2005 heeft het Gerechtshof in Amsterdam de WOZ van de Arena (Ajax stadion) vastgesteld op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Sommige objecten zijn lastig te waarderen, een voetbalstadion is zo'n voorbeeld. De vraag die dan aan de orde komt is: met welke waarde moet worden gerekend? Het lijkt redelijk dat een voetbalstadion als een bijzonder object wordt aangemerkt, immers wat moet je ermee als de club failliet gaat? In de praktijk is dit nog niet zo.

Familiebedrijven belastingheffing internationaal12 April 2016

Er zijn in de wereld grote verschillen qua belastingheffing. Zo moet u over uw winst in Italië 27% winstbelasting betalen en in Ierland maar 12,5%. Voor de heffing bij de overdracht van een familiebedrijf is het niet anders. Zowel de tarieven als de vrijstellingen lopen sterk uiteen. De overdracht van een familiebedrijf met een waarde van € 10 miljoen kan in sommige landen oplopen tot € 4 miljoen en soms is dit € 0,00.

Fiscale rechtspraak en sport12 Juli 2012

Over sporters worden regelmatig uitspraken door rechters gedaan. In dit onderdeel kunt u de uitspraken terugvinden. Niet alle uitspraken worden opgenomen, maar wel de meest aansprekende uitspraken.

Fiscaal nieuws sporters12 Juli 2012

Wij publiceren regelmatig artikelen over sporters en belastingen. Deze artikelen worden hieronder opgenomen.

Sportcomplex en WOZ waarde28 Januari 2013

Gemeenten geven sportcomplexen veel te hoge WOZ-waarden, dit volgt onder meer uit een uitspraak van het Gerechtshof in 2013.

Subsidies23 Mei 2012

De overheid en ook de Europese Gemeenschap wil MKB-ondernemers stimuleren bij:

FIOD op bezoek1 Juni 2012

Indien u onverwachts bezoek krijgt van de FIOD, dan is dat voor de meeste ondernemers goed schrikken. Ondanks dat dit zich zelden voordoet in de praktijk, is het wel goed te weten wat uw rechten en plichten zijn en hoe u moet handelen.

Pensioenen23 Mei 2012

Controle Belastingdienst1 Juni 2012

Het is belangrijk om te weten met welk doel een fiscale controle wordt ingesteld. In de praktijk zal de Belastingdienst veelal een vooraankondiging doen waarin duidelijk is opgenomen met welk doel ze langskomen. Doorgaans betreft het een onderzoek naar de juistheid van de door de ondernemer ingediende aangiften[1], maar het kan ook een derdenonderzoek betreffen[2].

DGA23 Mei 2012

Familiebank voor DGA !!!13 Januari 2013

Uw vermogen brengt op de spaarrekening ongeveer 2% tot 3% op. U kunt uw geld ook aan uw zoon, dochter of kleinkind lenen voor de aankoop van een eigen woning of de aflossing van een bestaande hypotheek, dit bijvoorbeeld tegen een rente van 5% of 6%. Via een schenking kunt u vervolgens de netto maandlast van de hypotheek van uw zoon, dochter of kleinkind sturen (opletten: geen samenstel van rechtshandelingen).

Auto van de zaak12 Augustus 2013

Als een werkgever een auto van de zaak aan een werknemer ter beschikking stelt, dan moet de werknemer hiervoor een bijtelling betalen. De bijtelling is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Een auto van de zaak heeft gevolgen voor de loonheffing en de omzetbelasting.

Echtscheiding23 Mei 2012

Vastgoed23 Mei 2012

Sport en Fiscus12 Juli 2012

In dit onderdeel wordt in de loop van 2012 een aantal artikelen opgenomen over sporters en de belastingen. Deze artikelen worden geschreven door

BTW op werkkamer thuis10 Juni 2014

Denaar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl