Roy Damhuis (1990)

Tijdens de studie Fiscale Economie aan de Saxion Hogeschool te Enschede begonnen als fiscaal medewerker gestart bij Westerhof & Paus Accountants en Adviseurs. Dit kantoor is in 2014 opgegaan in Eshuis Accountants en Belastingadviseurs. In 2015 heeft Roy de overstap gemaakt naar Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. Hij wil door de overstap verder groeien binnen een kantoor met enkel gespecialiseerde belastingadviseurs. In 2015 heeft Roy ook de studie Fiscaal Recht in Groningen afgerond.

Roy loopt op zijn tijd vooruit. Hij is jong, maar al vele jaren werkzaam binnen de adviespraktijk. Roy is werkzaam binnen de MKB-praktijk en adviseert hierbij DGA's en ondernemers. Roy is een voetballende levensgenieter.

Opleiding

  • HAVO (Almelo)
  • HBO – FE (Saxion Hogeschool Enschede)
  • Fiscaal Recht (Rijksuniversiteit Groningen) 

Specialiteiten

  • Dga-praktijk;
  • Opzetten binnenlandse structuren (fusies, splitsingen, fiscale reorganisaties, inbreng in de B.V.)
  • Herstructureringen;
  • Werknemersparticipaties;
  • Bedrijfsovername en -opvolging. Door mr. R.A.M. (Roy) Damhuis geschreven artikelen

Deelakkoord begroting 20134 Oktober 2012

De beoogde coalitiepartijen VVD en PvdA hebben op op 1 oktober een deelakkoord gesloten over de begroting van 2013. De voorgestelde maatregelen uit het deelakkoord betekenen deels ombuigingen van de

Werkkostenregeling25 Februari 2014

Geregisteerd partnerschap ter voorkoming van overdrachtsbelasting24 April 2012

Hoewel de overdrachtsbelasting voor woonhuizen tijdelijk verlaagd is, is het nog altijd interessant om te kijken of er geen algehele vrijstelling, of zo u wilt een 0-tarief bereikt kan worden. Al bij de invoering van het geregistreerd partnerschap is de vraag gesteld of dit instrument niet fiscaal geknutsel in de hand zou werken. Hierover loopt nu een procedure die voor de belastingplichtige goed lijkt af te lopen.

Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling25 Februari 2014

Binnen de werkkostenregeling zijn er een aantal vergoedingen die worden gezien als de zogenaamde gerichte vrijstellingen. Bedragen die worden betaald kunt u feitelijk zien als de oude onkostenvergoedingen, u mag deze ook onder de werkkostenregeling gewoon per maand via een vast bedrag aan uw werknemer betalen.

Nihilwaarderingen werkkostenregeling25 Februari 2014

Alle vergoedingen en verstrekkingen die een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking zijn volgens de Wet op de loonbelasting salaris of loon. Sommige verstrekkingen (dus niet in geld) worden daarom gewaardeerd op € 0,00, de zogenaamde nihilwaarderingen voor de werkkostenregeling. Deze nihilwaarderingen mag u altijd zonder verdere fiscale gevolgen verstrekken, deze verstrekkingen gaan niet ten koste van de zogenaamde vrije ruimte.

Intermediaire kosten werkkostenregeling25 Februari 2014

Als een werknemer of een ander kosten voorschiet, dan spreken we over intermediaire kosten. Vergoedingen van intermediaire kosten zijn dus feitelijk vergoedingen die u als werkgever aan uw werknemer heeft betaald omdat de werknemer in uw opdracht een bedrag heeft voorgeschoten. Het zijn dus:

Omzetbelasting bij zakelijk onroerend goed12 September 2016

Omzetbelasting is bij onroerende zaken doorgaans een wezenlijk punt. De aankoop van een bouwterrein of een nieuw opgeleverd onroerend goed is van rechtswege belast met 21% omzetbelasting. Dit is anders indien de onroerende zaak bestaand is - dat wil zeggen na twee jaar na oplevering - en wordt verkregen.

Bedrijfsopvolgingsregeling vastgoed BV16 Augustus 2016

De bedrijfsopvolgingsregeling ziet op verschillende belastingen. Waar de regeling in de inkomsten en schenk- / erfbelasting redelijk bekend is, is dit voor de overdrachstbelasting niet het geval.

Vaste kostenvergoeding werkkostenregeling25 Februari 2014

Veel ambulante en minder ambulante werknemers ontvangen een vaste kostenvergoeding per maand. Dit voorkomt dat ze voor allerlei kleinere uitgaven continue bonnetjes moeten bewaren en declareren. Binnen de werkkostenregeling is het toegestaan om uw werknemer een vaste kostenvergoeding toe te kennen voor de gerichte vrijstellingen en intermediaire kosten. Daarnaast mag u ook voor andere kosten een vergoeding geven, dit deel van de kostenvergoeding valt dan in de vrije ruimte.

Verhuur van appartementen en bijkomende diensten12 September 2016

De verhuur van woningen is vrijgesteld van omzetbelasting. Daar particulieren geen ondernemers voor de omzetbelasting zijn, kan er ook niet geopteerd worden voor een belaste verhuur Als ontwikkelaar of verkrijger van een appartementencomplex zal de voorbelasting op investeringen dan ook geen recht geven op een teruggave van voorbelasting.

Belastingplan 201518 September 2014

Bewijslast gebruikelijkheidscriterium WKR26 September 2016

Op 14 september 2016 heeft de Rechtbank Noord-Holland een aantal arresten gewezen over het gebruikelijkheidscriterium. Het geschil zag op de kwalificatie van loon als regulier of als eindheffingsloon.

Bankgeheim binnen de EU verdwijnt volledig12 Juni 2013

De laatste twee dwarsliggers (in Europa), Luxemburg en Oostenrijk stemmen in met opheffing van hun bankgeheim.

De herinvesteringsreserve17 September 2016

De herinvesteringsreserve (afgekort HIR) voorkomt dat over de boekwinst die wordt behaald bij de vervreemding van een bedrijfsmiddel daadwerkelijk afgerekend dient te worden. Het vormen van een HIR is mogelijk indien er op het moment van de verkoop een herinvesteringsvoornemen bestaat.

Onzakelijke lening in de winstsfeer19 Oktober 2016

Waar in 2008 de eerste arresten door de Hoge Raad zijn gewezen over de onzakelijke lening in de vennootschapsbelasting en terbeschikkingstellingsregeling, heeft de Hoge Raad recenter een arrest gewezen over een onzakelijke lening in de winstsfeer.

Stamrechtvrijstelling 201414 Oktober 2013

Zowel het RB als het NOB hebben in hun commentaar verduidelijking gevraagd inzake het moment waarop nog een stamrecht kan worden bedongen. Het probleem is meestal de afspraken met de werkgever over het beëindigingsmoment en het moment waarop de ontslagvergoeding wordt uitbetaald. De overgangsregeling (artikel 39f, lid Wet IB 2001) geldt voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten, hiervoor blijven de bestaande regels gelden. De vraag is hoe dit moet worden geïnterpreteerd. Volgens de Staatssecretaris in de Memorie van Toelichting moet een stamrecht ook daadwerkelijk op 31 december 2013 zijn uitbetaald. Volgens de tekst van de wet zou het hebben van een aanspraak (vastgelegd tussen werkgever en werknemer) voldoende moeten zijn, mogelijk in combinatie met het storten van de ontslagvergoeding op een derdenrekening bij een notaris. Wij adviseren onze cliënten om deze onzekere grens niet op te zoeken en het zoveel mogelijk in 2013 af te wikkelen.

Werkgeversheffing hoge lonen16 Juli 2012

In het veelbesproken Lenteakkoord is een wetsvoorstel opgenomen dat nog maar weinig aandacht heeft gekregen. Het gaat om de eenmalige heffing over lonen voor zover ze meer bedragen dan € 150.000. De werkgever mag opdraaien voor deze heffing. Het voorstel is al goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu bij de Eerste Kamer.

Uitstel en vereenvoudiging van de werkkostenregeling13 Maart 2013

De werkkostenregeling zal met 1 jaar worden uitgesteld. Oorspronkelijk was de werkkostenregeling vanaf 2014 verplicht. Nu wordt de verplichte invoering van de werkkostenregeling uitgesteld tot 2015.

Aankondiging onderzoeken bij stamrecht B.V.'s26 April 2013

Het eerste gesprek met de Belastingdienst inzake een cliënt heeft inmiddels plaatsgevonden. Bij de aankondiging werd de DGA / uitkeringsgerechtigde thuis gebeld door de inspecteur met het verzoek om langs te mogen komen voor een voorlichting over de stamrecht B.V., zodat de belanghebbende goed weet waar hij aan toe is. In de praktijk blijkt echter dat er inhoudelijke vragen worden gesteld, het bestaan van overeenkomsten wordt gecontroleerd en dat enkele aspecten worden vastgelegd. Op basis hiervan worden vragen gesteld of, in het ergste geval, sancties of correcties opgelegd. Het is dan ook raadzaam uw adviseur bij het gesprek aanwezig te laten zijn.

Belastingvrije uitkering personeelsfonds12 Augustus 2013

Als fiscalist ben je regelmatig bezig om constructies voor werkgevers te bedenken. Bij herhaling bereikt mij het volgende verzoek: kun je niet iets bedenken dat voor onze werknemers gunstig is en wat ons niet teveel kost? In het verleden adviseerde je dan een spaarloonregeling, belastingvrije feestdagenuitkering, fiets van de zaak of een PC privé-project. Op dit moment zijn de meeste regelingen uitgekleed of opgeheven. De fiscale kerstboom vol met mogelijkheden is de laatste jaren behoorlijk "afgetuigd". In dit artikel een leuke optie die weinig wordt gebruikt. De regeling is wel erg strikt en rechters kijken er ook steeds vaker naar.naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl