Expirerende lijfrentes

In het verleden zijn veel lijfrenteverzekeringen gesloten die de komende jaren gaan expireren. Expireren houdt in dat de einddatum van de lijfrente(verzekering) is bereikt en de gerechtigde kiest wat te doen met het opgebouwde lijfrentekapitaal. Er is veel mogelijk met een vrijvallende lijfrente en de gerechtigde overziet vaak niet de gevolgen van een keuze. Het is dan ook verstandig advies in te winnen alvorens een keuze te maken. Dit raadt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) ook aan.

Fiscaal regime lijfrentes

De mogelijkheden die een gerechtigde heeft met een expirerende lijfrente worden mede bepaald door het fiscale regime dat van toepassing is. Lijfrenteverzekeringen gesloten vóór 1992 hebben zeer ruime aanwendingsmogelijkheden. Zo kunnen de uitkeringen aan de kinderen geschonken worden, dit levert een fiscaal tariefsvoordeel op. Ook kunnen dergelijke lijfrentes onbegrensd afgekocht worden, een uitkering ineens.
Lijfenteverzekeringen waarvoor premie is betaald tot 2006 kunnen nog gebruikt worden om de periode tot 65 jaar te overbruggen (overbruggingslijfrente). Dit geldt niet meer voor premiebetalingen vanaf 2006. Op expiratiedatum is het belangrijk de polis te splitsen om nog te profiteren van het gunstige regime.

Keuzes met lijfrente

Naast het fiscale regime bepalen individuele wensen de keuze om het vrijkomende lijfrentekapitaal aan te wenden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:
- Een levenslange lijfrente-uitkering;
- Een tijdelijke uitkering tot bijvoorbeeld 70 jaar;
- Na overlijden gaat de lijfrente voor 70% / 100% over op de partner;
- Wel of geen stijgende uitkeringen;
- Overstappen op bankspaarlijfrente;
- Het moment van aankopen van uitkeringen nog enkele jaren opschuiven;
- Uitkering ineens bij kleinere lijfrentes;
- Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Verzekeraar of bank

Veel mensen denken dat het verplicht is om de uitkeringen aan te kopen bij de verzekeraar of bank waar de lijfrente is opgebouwd. Dit is onterecht. Het staat de gerechtigde vrij om te shoppen met het vrijgevallen lijfrentekapitaal. Voor het aankopen van lijfrente-uitkeringen kan gezocht worden naar de verzekeraar of bank die de hoogste uitkeringen biedt. Dit kan al gauw duizenden euro’s voordeel opleveren. Welke uitvoerder de hoogste uitkering biedt verschilt bijna op dagbasis. De verzekeraar die vandaag de hoogste uitkering biedt is morgen alweer ingehaald door een andere uitvoerder.
Er kan ook geswitched worden van verzekeraar naar bank. Tegenwoordig kan namelijk ook een bankspaarlijfrente aangekocht worden. Banken bieden vaak hogere uitkeringen, maar bedenk wel dat een bankspaarlijfrente altijd tijdelijk is. Een verzekeraar blijft uitkeren tot de gerechtigde is overleden.

Lijfrente advies

De mogelijkheden met lijfrentes zijn legio. Een eenmaal gemaakte keuze is niet meer terug te draaien. Het is dan ook belangrijk om vooraf goed na te denken over de wensen en advies te vragen alvorens het geëxpireerde lijfrentekapitaal aan te wenden voor de aankoop van lijfrente-uitkeringen.3 Jan 2014


Waardeer het artikel Expirerende lijfrentesStel uw vraag:naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl