Pensioen (in eigen beheer) en echtscheiding

Moeten pensioenrechten worden verdeeld bij echtscheiding? Mogen ze worden verrekend met andere vermogensbestanddelen? Moet pensioen verdeeld worden als samenwoners uit elkaar gaan?

In de wet is vastgelegd hoe pensioenrechten worden verdeeld wanneer gehuwden (en geregistreerd partners) gaan scheiden. De hoofdregel is dat de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, wordt toegekend aan de ex-partner. Dit geldt voor werknemers maar ook voor DGA’s. Er wordt geen onderscheid gemaakt of het pensioen is opgebouwd bij een pensioenfonds, een verzekeraar of in eigen beheer.

Als pensioen in eigen beheer wordt opgebouwd, blijft de ex-partner voor de uitkering van het pensioen afhankelijk van de B.V. van de DGA. Dit wordt vaak als een ongewenste situatie beschouwd. Het pensioen is dan immers niet veilig. Niet alleen blijft de ex-partner ondernemersrisico lopen. Hij / zij is in de uitkeringsfase ook nog eens afhankelijk van de bereidheid van de DGA om het pensioen aan de ex-partner uit te betalen.

De rechter heeft geoordeeld dat bij echtscheiding de (ex-)partner kan eisen dat het pensioendeel dat aan hem / haar toekomt, wordt afgestort bij een verzekeraar. Zelfs als de B.V. de liquide middelen niet heeft, kan afstorten gevorderd worden. Alleen als de financiële middelen er niet zijn en ook niet kunnen worden verkregen, hoeft niet te worden afgestort.

Vaak wordt gedacht dat dan de helft van de fiscale pensioenreserve afgestort moet worden. Dit is niet waar. De fiscale reserve is namelijk niet voldoende om de helft van het opgebouwde pensioen uit te kunnen betalen. Een verzekeraar zal berekenen welk bedrag nodig is om het pensioen te zijner tijd uit te kunnen keren. Doorgaans is veel meer kapitaal nodig dan de helft van de pensioenreserve (oorzaken: lage rentestand, gestegen levensverwachting, kosten). Het is mogelijk dat tot 2x meer afgestort moet worden. Bij een pensioen in eigen beheer of, beter nog, voor pensioen in eigen beheer wordt toegezegd, is het van belang na te gaan of aan een mogelijke afstortingsverplichting kan worden voldaan.

Moet altijd de helft van het pensioen worden toegekend aan de ex?
Nee, dat hoeft niet. Van de wettelijke regels mag worden afgeweken. Dit kan bij huwelijkse voorwaarden of door andere bepalingen op te nemen in het echtscheidingsconvenant. In de praktijk blijkt de bereidheid hiertoe met name in het laatste geval vaak beperkt.

Behalve op de helft van het ouderdomspensioen kan de ex-partner ook aanspraak maken op een bijzonder partnerpensioen. Dit betekent in de praktijk dat de ex-partner vaak aanspraak kan maken op meer dan de helft van het opgebouwde pensioen (50% ouderdomspensioen + bijzonder partnerpensioen).

Gemiddeld 1 op de 3 huwelijken in Nederland eindigt door echtscheiding. Bij DGA’s eindigt maar liefst ca. de helft van de huwelijken op deze manier. Een reden temeer om te onderzoeken wat de mogelijke financiële consequenties van de verdeling van de pensioenlasten zijn. Nu regels afspreken of aanpassen kan later veel financieel leed voorkomen. Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer P. Wensink.19 Apr 2012Waardeer het artikel Pensioen (in eigen beheer) en echtscheiding

Pensioen (in eigen beheer) en echtscheiding rating_text 9.8 / 10 rating_points 9 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl