Pensioen voor ZZP'er; ZZP Pensioenfonds

Na een jarenlange lobby is het in juni definitief geworden: het pensioenfonds voor ZZP'ers gaat vanaf 1 januari 2015 van start. Het ZZP Pensioenfonds gaat collectief pensioengeld beheren voor ZZP'ers die op vrijwillige basis kunnen deelnemen door (periodiek) geld in te leggen. Van de individueel opgebouwde pensioenpot kan met een ingangsleeftijd tussen 60 en 70 jaar een periodieke uitkering verkregen worden. Bij overlijden en bij langdurige arbeidsongeschiktheid komt de pensioenpot ook beschikbaar.

Uitgangspunten

Hoewel de details nog nadere uitwerking behoeven, zijn de uitgangspunten van het nieuw op te richten ZZP Pensioenfonds bekend. Enkele uitgangspunten zijn:

- Deelname op vrijwillige basis, geen verplichte aansluiting.

- De hoogte van het in te leggen bedrag is vrij, er geldt geen voorgeschreven inleg.

- Een jaar niet inleggen is mogelijk, flexibele inleg.

- De inleg is binnen bepaalde grenzen fiscaal aftrekbaar, de uitkeringen te zijner tijd belast.

- De ingangsleeftijd van de uitkeringen is tussen 60 en 70 jaar.

- De duur van de uitkeringen is tenminste 10 en maximaal 20 jaar, geen levenslange uitkering.

- Bij overlijden van de deelnemer pensioenpot aanwenden voor nabestaanden.

- Indien de ZZP'er langdurig arbeidsongeschikt is, kan de pensioenpot ook aangesproken worden.

- APG (uitvoerder van pensioenfonds ABP) gaat het pensioengeld collectief beheren en beleggen.

- Deelnemers krijgen eigen pensioenspaarrekening, waarvan APG het geld belegt.

Opmerkingen


De oprichters van het ZZP Pensioenfonds hebben het steeds over een pensioenregeling. Formeel is het echter geen pensioen dat de deelnemende ZZP'er opbouwt. Het gaat om een lijfrente in de vorm van banksparen. Dit uit zich onder andere in het feit dat vanaf het moment dat "het pensioen" tot uitkering komt, de uitkeringen een tijdelijk karakter kennen. Laat de ZZP'er de uitkeringen bijvoorbeeld ingaan vanaf 65 jaar en leeft hij op 85-jarige leeftijd nog, dan stoppen de uitkeringen. Een levenslange uitkering behoort immers niet tot de mogelijkheden.

Weliswaar zal er een voorziening komen voor de nabestaanden, deze is echter beperkt tot de opgebouwde pensioenspaarrekening. Is de ZZP'er pas gestart met inleggen of heeft hij beperkt ingelegd, dan is de nabestaandendekking slechts minimaal. De ZZP'er zal, indien hij zijn nabestaanden een fatsoenlijke uitkering wil geven na overlijden, derhalve niet voldoende hebben aan deelname aan het ZZP Pensioenfonds. Een aanvullende dekking is aan te raden.

Het is positief dat met dit initiatief ZZP'ers weer eens worden aangezet om na te denken over hun pensioen. Het verschil met de mogelijkheden die ZZP'ers nu reeds hebben is echter klein en zit met name in het collectief laten beleggen van de ingelegde gelden tegen waarschijnlijk lagere kosten. Of dit de ZZP'er over de streep trekt om nu eens eindelijk werk te maken van zijn pensioenopbouw, zullen we nog moeten bezien. Er is in ieder geval weer stof om over na te denken door de ZZP'er en zijn adviseur.30 Jul 2014


Waardeer het artikel Pensioen voor ZZP´erStel uw vraag:naar boven
U bevindt zicht hier :
>
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl