Pensioenmogelijkheden voor ZZP'er

Met de komst van "het pensioenfonds voor ZZP'ers" staat pensioen weer meer in de aandacht bij de ZZP'er. Een ZZP'er heeft een aantal mogelijkheden om kapitaal op te bouwen waarmee later uitkeringen gedaan kunnen worden als oudedagsvoorziening. Dat kan middels beleggen, sparen of in de vorm van een lijfrente (banksparen of verzekering). Bij een lijfrente is de inleg - binnen bepaalde grenzen - aftrekbaar van de winst voor belasting. Dit is fiscaal interessant. Voor de 3 mogelijkheden geldt dat er binnen die mogelijkheden weer veel varianten zijn. Het inwinnen van advies door de ZZP'er is dan ook verstandig.

Beleggen voor pensioen

Een mogelijkheid die de ZZP'er heeft om kapitaal op te bouwen als oudedagsvoorziening is door te beleggen. Dit gebeurt dan met geld dat vrij beschikbaar is en vindt fiscaal gezien plaats in box 3. Voordeel van beleggen is dat het een hoger rendement kan opleveren dan sparen. Alvorens te starten met beleggen is het raadzaam - en vaak verplicht - een zogenaamd risicoprofiel op te laten stellen. In zo'n risicoprofiel komt naar voren het type belegger dat de betreffende ZZP'er is, bijvoorbeeld een defensieve belegger (weinig risico) of juist een offensieve belegger (meer risico). Aan de hand van het risicoprofiel en zijn horizon tot pensioendatum kiest de ZZP'er een beleggingsmix, bijvoorbeeld een verdeling van het beleggingsgeld over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. Het meest eenvoudige is om dit te laten doen middels beleggingsfondsen.

Sparen voor pensioen

Een andere mogelijkheid die de ZZP'er heeft om kapitaal op te bouwen als oudedagsvoorziening is door te sparen. Ook dit gebeurt met geld dat vrij beschikbaar is en vindt fiscaal gezien plaats in box 3. De spaarrente is tegenwoordig erg laag en sparen levert - rekening houdende met inflatie en belasting - nauwelijks meer iets op. En het maken van rendement is voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening wel belangrijk. Het is niet voor niks dat alle pensioenfondsen beleggen.
Een rekenvoorbeeld verduidelijkt dit:
Maandelijkse inleg € 200, duur 20 jaar, jaarrendement 1%: eindkapitaal bedraagt € 53.000;
Maandelijkse inleg € 200, duur 20 jaar, jaarrendement 6%: eindkapitaal bedraagt € 92.000.
Een verschil van 75%!

Lijfrente voor pensioen

Een laatste mogelijkheid die de ZZP'er heeft om kapitaal op te bouwen als oudedagsvoorziening is via een lijfrente. Bij deze mogelijkheid is de inleg (lijfrentepremie) - afhankelijk van de jaar- en reserveringsruimte - aftrekbaar van de winst en vindt de opbouw fiscaal gezien plaats in box 1. De uitkeringen zijn te zijner tijd wel belast. Het opbouwen van een lijfrentekapitaal kan binnen een bankspaarvariant of middels een verzekering. In beide varianten kan de ZZP'er weer kiezen tussen beleggen en sparen.
Een lijfrente kan de ZZP'er onderbrengen bij diverse instanties. De nieuwste instantie is "het pensioenfonds voor ZZP'ers". Er kan ook gekozen worden voor een bank of verzekeraar. Een aspect om een keuze op te baseren kan zijn welke kosten de instantie in rekening brengt of de beleggingsmogelijkheden.

Inwinnen van advies

Als de ZZP'er echt werk wil maken van zijn oudedagsvoorziening, dan is het verstandig advies in te winnen. Er wordt onder andere in kaart gebracht welke van de 3 mogelijkheden (beleggen, sparen of lijfrente) het beste bij de ZZP'er past, welk kapitaal hij op pensioendatum nodig heeft en hoeveel hij jaarlijks opzij moet leggen om een bepaald doelkapitaal te bereiken.2 Jun 2015


Waardeer het artikel Pensioenmogelijkheden voor ZZp-erStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl