Samenwonen en verdeling van pensioen na “scheiding”

Voor gehuwden geldt dat na echtscheiding de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, toekomt aan de ex-echtgenoot. Dit is geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding (WVPS). Deze wet is van toepassing voor gehuwden en geregistreerd partners. Dit geldt ook voor pensioen dat is opgebouwd in eigen beheer. Voor samenwoners geldt de WVPS niet. Vaak wordt gedacht dat er helemaal geen pensioenrechten verdeeld hoeven te worden. Dit gaat echter niet altijd op.

Behalve het ouderdomspensioen heeft de ex-partner namelijk ook recht op het bijzonder partnerpensioen. In de WVPS is bepaald dat ex-partners van DGA’s recht hebben op het nabestaandenpensioen dat bij beëindiging van het dienstverband opgebouwd zou zijn. Als de DGA niet is getrouwd en geen geregistreerd partnerschap is aangegaan, geldt de wet niet. Toch is het mogelijk dat de ex-partner dan toch aanspraak kan maken op pensioen. In veel pensioenbrieven wordt namelijk bepaald dat na beëindiging van een relatie een bijzonder nabestaandenpensioen wordt toegekend. Een voorbeeld van een pensioentoezegging waarvoor dit geldt zijn de model pensioenbrieven van de Belastingdienst. Samenwoners die een model pensioenbrief van de Belastingdienst gebruiken, lopen dus het risico bij beëindiging van de relatie pensioen te moeten verdelen.

De DGA bepaalt zelf de inhoud van de pensioenbrief en hij mag ook de model-pensioenbrieven van de Belastingdienst aanpassen. Als het verdelen van pensioenrechten niet is gewenst, is het dus zaak de pensioentoezegging aan te passen. Overigens geldt dat het van belang is de inhoud van model-pensioenbrieven goed te controleren. Behalve op de verdeling van rechten na het beëindigen van een relatie is het vaak verstandig de toezegging op meer onderdelen aan te passen. Dit kan veel onnodige (financiële) verplichtingen voorkomen.

Voor vragen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer P. Wensink.19 Apr 2012Waardeer het artikel Samenwonen en verdeling van pensioen na "scheiding"

Samenwonen en verdeling van pensioen na "scheiding" rating_text 8.7 / 10 rating_points 7 rating_judges.


Stel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl