Uitfaseren pensioen in eigen beheer van DGA

Op 17 november jl. heeft de Tweede Kamer vrijwel unaniem ingestemd met het wetsvoorstel "Uitfasering pensioen in eigen beheer". Dit betekent dat - na instemming van de Eerste Kamer medio december - het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk is om als een directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioen in eigen beheer op te bouwen.

Beëindigen actieve pensioenopbouw

Die 1 januari 2017 kan overigens nog 1 april 2017 worden, dus nog 3 maanden extra opbouwtijd. En nog 3 maanden extra tijd om actieve pensioenopbouw in eigen beheer stop te zetten.
Dit stopzetten gebeurt op initiatief van de Algemene Vergadering - neergelegd in notulen - en vervolgens uitgewerkt in een addendum op de bestaande pensioenovereenkomst. Pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde die niet zonder instemming van werkgever en werknemer (DGA) kan worden stopgezet. Enkel notulen is dus niet voldoende.

Deels extern verzekerd pensioen

Het kan zijn dat de DGA naast pensioen in eigen beheer nog een externe pensioenverzekering heeft. Ook over dit externe pensioen moet de DGA een keuze maken. Wil de DGA dit altijd extern laten - dus ook na pensioendatum - of wil de DGA dit toch (op enig moment) naar de B.V. terug halen?

Het is belangrijk om vóór 1 april 2017 te handelen. Tot deze datum is het namelijk nog mogelijk om het verzekerde pensioenkapitaal terug te halen naar eigen beheer. Als er sprake is van garanties op het kapitaal kan het verstandig zijn om het kapitaal juist extern te laten. In dat geval is het mogelijk om de pensioenverzekering om te zetten naar een zogenoemde dekkingspolis. Het externe kapitaal kan dan ook nog ná 1 april 2017 teruggehaald worden naar de eigen B.V.

Wat te doen met opgebouwd pensioen in eigen beheer?

Vanaf 1 januari 2017 heeft de DGA drie opties met het in eigen beheer opgebouwde pensioen:
1. Afkopen;
2. Omzetten naar de oudedagsverplichting (ODV);
3. Niets doen.

Welke optie het meest interessant is verschilt per DGA. Naast fiscale redenen spelen ook persoonlijke motieven een rol.
In z'n algemeenheid kan worden gezegd dat voor DGA's die omstreeks hun pensioendatum zitten en hun pensioenuitkeringen in de hoogste tariefschijf vallen afkoop fiscaal interessant is. Uiteraard moet dan wel in één keer een behoorlijk bedrag aan loonbelasting betaald worden door de B.V. Dat geld moet er wel zijn.

Instemming partner

Een DGA die wil kiezen voor optie 1 of 2 - afkopen dan wel ODV - moet instemming hebben van de partner. En als de DGA in het verleden is gescheiden, moet ook de ex-partner instemmen. Het is nog maar de vraag of het DGA's lukt om die instemming te krijgen. Zeker in ogenschouw nemende dat 50% van de DGA's is gescheiden en de ex-partner weinig belang heeft bij deze instemming.

Het is overigens niet voldoende dat een partner enkel "tekent bij het kruisje". Een partner moet goede voorlichting krijgen en beseffen wat het gevolg is van de instemming.22 Nov 2016


Waardeer het artikel Uitfaseren pensioen in eigen beheer van DGAStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl