Versnelde verhoging AOW-leeftijd

Op 26 maart jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd met ingang van 1 januari 2016. Volgens de huidige systematiek zou in 2019 respectievelijk in 2023 de AOW-leeftijd in stapjes verhoogd zijn tot 66 jaar en 67 jaar. Dat is nu versneld naar 2018 en 2021. Voor mensen geboren na 30 september 1950 en vóór 1 januari 1957 heeft dit financiële gevolgen. Zij moeten langer wachten dan oorspronkelijk gedacht op hun AOW-uitkering. De AOW-uitkering voor een gehuwde (zonder partnertoeslag) bedraagt op maandbasis zo'n € 800 bruto en dat loopt de genoemde groep mensen per opgeschoven maand tenminste mis.

Verhoging AOW-leeftijd

In een schema ziet de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd er als volgt uit, waarbij voor de vergelijking ook de huidige verhoging erbij is opgenomen:

Jaar

AOW-leeftijd huidig

AOW-leeftijd nieuw

Betreft personen geboren:

2015

65 jaar en 3 maanden

65 jaar en 3 maanden

na 31-10-1949 en voor 01-10-1950

2016

65 jaar en 5 maanden

65 jaar en 6 maanden

na 30-09-1950 en voor 01-07-1951

2017

65 jaar en 7 maanden

65 jaar en 9 maanden

na 30-06-1951 en voor 01-04-1952

2018

65 jaar en 9 maanden

66 jaar

na 31-03-1952 en voor 01-01-1953

2019

66 jaar

66 jaar en 4 maanden

na 31-12-1952 en voor 01-09-1953

2020

66 jaar en 3 maanden

66 jaar en 8 maanden

na 31-08-1953 en voor 01-05-1954

2021

66 jaar en 6 maanden

67 jaar

na 30-04-1954 en voor 01-01-1955

2022

66 jaar en 9 maanden

2023

67 jaar

Overbruggingsregeling AOW-gat

Om te voorkomen dat mensen die zich niet hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd een al te grote inkomensterugval krijgen, is er een overbruggingsregeling. Deze regeling biedt mensen die geen of te weinig (gezamenlijk) inkomen hebben in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd ter overbrugging een uitkering op minimumniveau. Om voor de overbruggingsregeling in aanmerking te komen gelden bepaalde inkomensgrenzen.

Doorlopen sociale zekerheidsregelingen tot nieuwe AOW-leeftijd

Voor ouderen die niet meer werken en die recht hebben op een wettelijke sociale uitkering - denk aan een WW-uitkering of een WIA-uitkering - is van belang dat alle wettelijke sociale zekerheidsregelingen doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd.7 Apr 2015


Waardeer het artikel Versnelde verhoging AOW-leeftijdStel uw vraag:naar boven
Contact

MKB Fiscaal Juristen
Marthalaan 5
7511AZ Enschede

t : 053 432 72 00
f : 053 431 34 24
e : info@mkbfiscaaljuristen.nl